PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Operative treatment of disorders and injuries of the musculoskeletal system - CCOCA1004
Anglický název: Operative treatment of disorders and injuries of the musculoskeletal system
Zajišťuje: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.
Atributy: Modul IID
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz „Operační léčba onemocnění pohybového aparátu“ je zaměřen na prezentaci možností operační léčby ortopedických onemocnění a stavů po závažných poraněních kloubů. Uvádí přehled typických klinických obtíží, základní diagnostiku fyzikálním vyšetřením a zobrazovacími metodami, způsob plánování jednotlivých operačních výkonů a jejich provedení.
Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (14.05.2011)
Cíl předmětu -

Primárním cílem předmětu je podání komplexního pohledu na subjektivní obtíže a objektivní projevy jednotlivých ortopedických onemocnění a posttraumatických stavů vyžadujících operační léčbu.

Sekundárním cílem je prezentovat diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami.

Terciálním cílem je vysvětlit indikace jednotlivých operačních výkonů a způsob jejich plánování.

Kvartérním cílem je seznámit studenty se samotným provedením těchto operačních výkonů.

Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (14.05.2011)
Literatura -

Základy klinické anatomie pohybového aparátu/ J. Bartoníček a J. Heřt - 1. vyd. - Praha: Maxdorf, 2004, ISBN 80-7345-017-8

Základy ortopedie / A. Sosna a kol. - 1. vyd. - Praha: Triton, 2001, ISBN 80-7254-202-8

Ortopedie/ K. Koudela a kol. - 1. vyd. - Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0654-2

Revizní operace náhrad kyčelního kloubu / O. Čech, V. Džupa - 1. vyd. - Praha: Galen, 2004, ISBN 80-7262-269-2

Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskeletal System: an Introduction to Orthopaedics, Fractures, and Joint Injuries, Rheumatology, Metabolic Bone Disease, and Rehabilitation / R.B. Salter - 3rd ed. - Williams & Wilkins, 1999

Outline of Orthopaedics / J.C. Adams a D.L. Hamblen - 13th ed. - Churchill Livingstone, 2001, ISBN 0-443-07024-5

Current Diagnosis and Treatment in Orthopaedics / Skinner - 3rd ed. - McGrawhill, 2003, ISBN 0-071-12413-6

Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (14.05.2011)
Metody výuky -

Jedná se o kurz založený na seminářích, kdy studenti jsou předem vybaveni studijními materiály týkajícími se následujícího semináře. Výuka pak má interaktivní charakter. Je vždy doplněna sadou diapozitivů nálezů zobrazovacích technik a peroperačních nálezů. Některá témata jsou doplněna videosekvencemi rovněž z průběhu operačních výkonů.

Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (14.05.2011)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělen:

1. po absolvování 80 % v rozvrhu předepsané výuky a úspěšném absolvování závěrečného testu,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (14.05.2011)
Sylabus -

1. Vrozená dysplazie kyčelního kloubu

2. Neuroortopedie dětského věku

3. Endoprotetika kyčle

4. Revizní endoprotetika kyčle a rehabilitace

5. Otevřené zlomeniny

6. Traumatologie a válečný konflikt

7. Zlomeniny pánve, acetabula a proximálního femuru

Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (14.05.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK