PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diferenciální diagnostika v kardiologii - CCOCA0119
Anglický název: Differential Diagnosis in Cardiology
Zajišťuje: IKEM (12-IKEM)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/15, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
Patří mezi: VSEOB-PVK-4 (ZÁPIS)
Prerekvizity : CVSE1M0001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. (12.11.2019)
Diferenciální diagnostika nejvýznamnějších klinických manifestací kardiálních onemocnění s diskusí terapeutických výstupů. Kontakt na školitele: email mikb@ikem.cz
Cíl předmětu
Poslední úprava: MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. (12.11.2019)

Cílem kurzu je procvičit základní diagnostické metody v kardiologii a rozšířit diferenciálně-diagnostické uvažování studentů u nejběžnějších klinických manifestací kardiálních onemocnění. Diskutovat budeme terapeutické výstupy u jednotlivých diagnóz. Vycházet budeme z dobře dokumentovaných kazuistik pro každou z níže uvedených klinických situací. Pomocí interaktivních prezentací budeme motivovat studenty k rozpoznávání jednotlivých diagnóz na základě symptomů, fyzikálních známek a obrazové dokumentace ze základních vyšetření v kardiologii.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. (12.11.2019)

80% prezencí v kurzu

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. (12.11.2019)

Widimský P. a kolektiv. Srdce a plíce (Moderní učebnice kardiologie a pneumologie)

Bělohlávek Jan, Osmančík P., Votavová R., Linhart A., 2012, 2014 EKG v akutní kardiologii, průvodce pro intenzivní péči a rutinní klinickou praxi, 2. rozšířené vydání, Maxford s.r.o, ISBN 978-80-7345-419-7

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. (12.11.2019)

Semináře a praktická cvičení

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. (12.11.2019)

1. Repetitorium fyzikálních nálezů a elektrokardiografie.
2. Základní zobrazovací metody v kardiologii
3. Přístup k pacientovi s akutní bolestí na hrudi, akutní dušností nebo šokovým stavem.
4. Diferenciální diagnostika chronické bolesti na hrudi, chronické dušnosti a otoků.
5. Přístup k pacientovi se synkopou nebo poruchou srdečního rytmu.
6. Diferenciální diagnostika méně obvyklých stavů u pacienta s onemocněním srdce (febrilní stav, neurologický deficit, kašel, dyspepsie, zhoršení renálních funkcí).

 

 

Termíny zimní semestr: od 2.týdne semestru, 6x  každé úterý, od 16:00

 

Termíny letní semestr: od 2. týdne semestru, 6x každé úterý,  od 16:00

Vstupní požadavky
Poslední úprava: MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. (12.11.2019)

Znalost základní patofyziologie, interní propedeutiky a učiva kardiologie ze 4. ročníku.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. (12.11.2019)

80% prezencí v kurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK