PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktická ortopedie a traumatologie pohybového aparátu - CCOCA0055
Anglický název: Practical orthopedics and traumatology of the locomotor apparatus
Zajišťuje: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/90, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 90 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (3)
letní:neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Atributy: Modul IID
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz „Praktická ortopedie a traumatologie pohybového aparátu“ je zaměřen na prezentaci možností operační léčby ortopedických onemocnění a stavů po závažných poraněních kloubů. Je zaměřen na aktivní účast pří léčení uvedených pacientů.
Poslední úprava: Pajl Tomáš (22.04.2013)
Cíl předmětu -

Primárním cílem předmětu je nácvik základních hygienických návyků nutných pro práci na kostních operačních sálech.

Sekundárním cílem je prezentovat práci operačního a anesteziologického týmu na sále.

Terciárním cílem je zapojit studenta do práce na operačním sále.

Kvartérním cílem je umožnit studentovi nacvičit jednoduchém operační dovednosti.

Poslední úprava: Pajl Tomáš (22.04.2013)
Literatura -

Základy klinické anatomie pohybového aparátu/ J. Bartoníček a J. Heřt - 1. vyd. - Praha: Maxdorf, 2004, ISBN 80-7345-017-8

Základy ortopedie / A. Sosna a kol. - 1. vyd. - Praha: Triton, 2001, ISBN 80-7254-202-8

Ortopedie/ K. Koudela a kol. - 1. vyd. - Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0654-2

Revizní operace náhrad kyčelního kloubu / O. Čech, V. Džupa - 1. vyd. - Praha: Galen, 2004, ISBN 80-7262-269-2

Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskeletal System: an Introduction to Orthopaedics, Fractures, and Joint Injuries, Rheumatology, Metabolic Bone Disease, and Rehabilitation / R.B. Salter - 3rd ed. - Williams & Wilkins, 1999

Outline of Orthopaedics / J.C. Adams a D.L. Hamblen - 13th ed. - Churchill Livingstone, 2001, ISBN 0-443-07024-5

Current Diagnosis and Treatment in Orthopaedics / Skinner - 3rd ed. - McGrawhill, 2003, ISBN 0-071-12413-6

Poslední úprava: Pajl Tomáš (22.04.2013)
Metody výuky -

Jedná se o kurz založený na výuce probíhající na ambulanci a sále ortopedického pracoviště, kdy jeden student je vedený jedním učitelem a asistuje učiteli při práci.

Poslední úprava: Pajl Tomáš (22.04.2013)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělen:

1. po absolvování 80 % v rozvrhu předepsané výuky a úspěšném absolvování závěrečného pohovoru,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Poslední úprava: Pajl Tomáš (22.04.2013)
Sylabus -

1. Operační léčba ortopedických onemocnění

2. Operační léčba poranění pohybového aparátu včetně páteře a pánve

3. Operační řešení trvalých následků traumat

Poslední úprava: Pajl Tomáš (22.04.2013)
Požadavky k zápisu - angličtina

taught in Czech only

Poslední úprava: Pajl Tomáš (22.04.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK