PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Neurobiologie, léčení a prevence drogových závislostí - CCOC6913
Anglický název: Neurobiology, Treatment and Prevention of Drug Addictions
Zajišťuje: Ústav farmakologie 3. LF UK (12-FARM)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: CCOC7841
Další informace: http://www.lf3.cuni.cz/drogy
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Atributy: Modul IID
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. (30.09.2008)
Povinně volitelný jednosemestrový kurz určený pro 3. a 4. ročník. Poskytuje komplexní přehled základních informací o mechnizmech, lečbě i prevenci drogových závislostí, sytému péče o drogově závislé v ČR, umožňuje dikuze se špikovými odborníky v oboru DZ a návštěvu vybraných odborných pracovišť v ČR.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. (30.09.2008)

Cílem kurzu je seznámit budoucí lékaře se současniu úrovní poznatků o neurobiologickýchx mechanizmech vzniku a udržení drogových závilostí (DZ). Přehled základních experimentálních modelů používaných pro výzkum DZ. Přehled jednotlivých typů DZ - charakteristiky, zvláštnosti. Uplatnění neurobiologických znalostí v léčebných postupech, srovnání situace u nás a v zahraničí. Cílem je pomoci posluchačům utvořit si kvalifikovanější, odborný lékařský pohled na často diskutovanou a závažnou problematiku DZ. Studenti mají možnost dikuze se špičkovými odborníky v oboru DZ, poznat odborná pracoviště.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. (30.09.2008)

Kalina K. a kol.: Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. 1. a 2. díl.(2003), Úřad vlády ČR

Bečková I., Višňovký P.: Farmakologie drogových závilostí.(1999), UK v Praze, Nakl. Karolinum

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. (30.09.2008)

Přednáškové semináře s pozvanými odborníky a návštěvy odborných pracovišť.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. (30.09.2008)

Vedle prezence, vypracování krátké seminární práce a přednesení krátkého referátu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. (30.09.2008)

Kurz se skládá z přednáškových seminářů se zvanými odborníky a z návštěv vybraných odborných pracovišť.

  • Úvod do problematiky, předpokládané neurobiologické mechanizmy drogových závilostí (DZ), experimentální modely DZ
  • Závislost na tabáku
  • Taneční drogy, centrální stimulancia, halucinogeny
  • Léková závislost
  • Akoholová závislost, metabolismus alkoholu
  • Kanabis, kanabinoidy ve farmakoterapii
  • Opiátová závislost
  • Epidemiologie DZ a léčby DZ v ČR, systém péče o drogově závislé v ČR
  • Návštěvy vybraných pracovišť - např. Sananim, Apolinář
  • Zpracování odborných témat studenty a přednesení krátkých referátů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK