PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo, organizace a management ve zdravotnictví - CCOC5816L
Anglický název: Law, Organization and Management in Health Care
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: MUDr. David Marx, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Povinně volitelný jednosemestrový kurz určený pro 3. nebo 4. ročník.
Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (07.12.2007)
Cíl předmětu

Seznámit studenty se základními aspekty organizace a řízení ve zdravotnictví a se základními aspekty zdravotnického práva.

Poslední úprava: Mattušová Eva (21.07.2008)
Literatura

Podklady distribuované během semináře.

Poslední úprava: Mattušová Eva (21.07.2008)
Metody výuky

Semináře, prezentace seminárních prací.

Poslední úprava: Mattušová Eva (21.07.2008)
Požadavky ke zkoušce

Zpracování seminární práce na dané téma - rozsah do 2000 slov.

Poslední úprava: Mattušová Eva (21.07.2008)
Sylabus

Úvod, zadání seminárních prací. Reforma zdravotnictví obecně a situace v ČR.

Úhrada zdravotní péče v ČR, sytém zdravotního pojištění, aktuální informace.

Primární péče, struktura, organizace, vzdělávání, výhled do budoucna.

Rozhodovací proces Evropské unie.

Struktura zdravotnických zařízení v ČR, typy poskytované péče.

Úhrada zdravotní péče, obecné principy, spoluúčast, poplatky, základy ekonomiky zdravotnictví,

Právní odpovědnost ve zdravotnictví.

Česká lékařská komora, principy, náplň činnosti.

Riziko ve zdravotní péči.

Postgraduální vzdělávání lékařů v ČR.

Akreditace ve zdravotnictví, praktická demonstrace.

Obhajoba seminárních prací.

Poslední úprava: Mattušová Eva (21.07.2008)
Vstupní požadavky

žádné

Poslední úprava: Mattušová Eva (21.07.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK