PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ortopedie - C5VL014
Anglický název: Orthopaedics
Zajišťuje: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/45, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Výuka ortopedie je zaměřena na prezentaci možností konzervativní a operační léčby ortopedických onemocnění a stavů po závažných poraněních pohybového aparátu. Systematický přehled ortopedických nemocí je zaměřený na přehled typických klinických obtíží, základní diagnostiky fyzikálním vyšetřením a zobrazovacími metodami, způsobu plánování konzervativní a operační léčby a provedení základních operačních výkonů.
Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Cíl předmětu -

Primárním cílem předmětu je komplexní přehled ortopedických onemocnění a posttraumatických stavů pohybového aparátu vyžadujících léčbu.

Sekundárním cílem je prezentace typické klinické symptomatologie, fyzikálního vyšetření, laboratorní a obrazové diagnostiky uvedených stavů.

Terciárním cílem je vysvětlit indikace konzervativní a operační léčby a způsob plánování jednotlivých operačních výkonů.

Kvartérním cílem je seznámit studenty s provedením jednotlivých léčebných výkonů.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Literatura -

Douša P., Pešl T., Džupa V., Krbec M. (Eds): Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny. Praha, Karolinum 2021

Gallo J a kol: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2486-6

Sosna A a kol: Základy ortopedie. 1. vyd. Triton 2001

 

Adams JC, Hamblen DL: Outline of Orthopaedics. 14th ed. Churchill Livingstone, 2009

Dandy DJ, Edwards DJ: Essential Orthopaedics and Trauma. 5th ed. Churchill Livingstone 2009

Duckworth T, Blundell CM: Orthopaedics and Fractures. 4th ed. Wiley-Blackwell 2010

McRae R: Practical Fracture Treatment. 5th ed. Churchill Livingstone 2008

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Metody výuky -

Výuka probíhá na klinice a využívá základní formy výuky exkluzivní (přednáška, seminář, stáž) a inkluzivní (účast na ambulanci, oddělení a operačním sále). Semináře v prvním roce studia mají interaktivní charakter. Semináře ve druhém roce studia mají charakter opakování informací získaných předchozím studiem. Práce na ambulanci a oddělení je individualizovaná do podoby jeden student – jeden učitel, proto má charakter nácviku základních dovedností ošetřujícího lékaře. Práce na operačním sále má podobu asistence při jednotlivých operačních výkonech.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínky udělení zápočtů za výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu:

5. ročník

Podmínky zápočet:

1. Absolvování sonografické ambulance a noční služby

2. Absolvování čtyř interaktivních seminářů, kde jsou prezentováni konkrétní pacienti s onemocněním týkajícím se tématu semináře.

3. V případě nesplnění uvedených dvou podmínek po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

6. ročník

Podmínky kolokvia (podzápočtu):

1. Absolvování 80 % v rozvrhu předepsaných stáží (semináře jsou nekontrolovanou části výuky).

2. V případě nesplnění uvedených dvou podmínek po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
Sylabus -

1)     Historie ortopedie a traumatologie

2)     Diagnostika ortopedických a traumatologických onemocnění

3)     Vývojová dysplázie kyčelního kloubu

4)     Další onemocnění kyčelního kloubu v dětském věku

5)     Neuroortopedie dětského věku

6)     Operační řešení vrozených ortopedických vad

7)     Skoliózy

8)     Degenerativní onemocnění páteře

9)     Tumory páteře

10)  Low back pain

11)  Entezopatie

12)  Artróza a endoprotetika

13)  Rekonstrukční výkony na kyčelním kloubu

14)  Tumory kostní, komplexní terapie včetně paliativní

15)  Infekce v ortopedii

16)  Ortopedická protetika

17)  Asepse a operační sál

18)  Zlomeniny v dětském věku

19)  Komplikace zlomenin v dětském věku

20)  Polytrauma v dětském věku

21)  Poranění horní končetiny

22)  Poranění páteře

23)  Poranění míchy a spinální program

24)  Zlomeniny pánve a acetabula

25)  Zlomeniny proximálního femuru

26)  Poranění v oblasti kolena

27)  Poranění hlezna a nohy

28)  Zlomeniny dlouhých kostí

29)  Otevřené zlomeniny

30)  Komplikace léčení zlomenin

Poslední úprava: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (21.07.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK