PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dětské lékařství - I. - C5VL005
Anglický název: Paediatrics - I.
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/56, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
MUDr. David Marx, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Výuka navazuje na předcházející výuku základních klinických problémů a klinické propedeutiky ve 4. ročníku. Prerekvizitou je zkouška z předmětu Pediatrie, gynekologie a porodnictví. Prohlubování dovedností studentů v odběru anamnézy a provádění fyzikálního vyšetřování se specifiky dětského věku. Dále se studenti seznamuji s etiologií, patogenezí, klinickou symptomatologií, diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou věkově specifických nemocí v novorozeneckém, kojeneckém, batolecím, předškolním, školním i dorostovém období a to ve všech podoborech pediatrie. Jsou seznámeni s preventivními postupy v pediatrii. Cílem je seznámit posluchače 5.ročníku se základy klinické pediatrie v celém jejím požadovaném rozsahu, dále si utvrdit základní praktické dovednosti vyšetřování pediatrických pacientů a naučit se základům diferenciálně diagnostických rozvah přímo u pacientského lůžka. Cílem je představit pediatrii jako obor s výrazným vývojovým, preventivním a sociálním aspektem.
Poslední úprava: Marx David, MUDr., Ph.D. (28.12.2019)
Cíl předmětu -

Cílem je seznámit posluchače 5.ročníku se základy klinické pediatrie v celém jejím požadovaném rozsahu, dále si utvrdit základní praktické dovednosti vyšetřování pediatrických pacientů a naučit se základům diferenciálně diagnostických rozvah přímo u pacientského lůžka. Cílem je představit pediatrii jako obor s výrazným vývojovým, preventivním a sociálním aspektem.

Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (26.12.2019)
Literatura -

Bláhová K, Fencl F, Lebl J at al.: Pediatrická propedeutika., Galén 2019

Z.Straňák, J.Janota: Neonatologie, Mladá fronta, 2015

A.C.Muntau: Pediatrie, Grada, 2014

J.Lebl, J. Janda, P. Pohunek, J. Starý at al.: Klinická pediatrie. Galén 2013

J.lebl, J. Bronský: Malá diferenciální diagnostika v pediatrii, Galén, 2013

Lebl J, Provazník K, Hejcmanová L: Preklinická pediatrie. Druhé vydání, Galén, 2007


Nelson Essentials of Pediatrics. KJ Marcdante, RM Kliegman, Elsevier 2018

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Metody výuky -

Cvičení - práce u lůžka v malém počtu studentů pod vedením asistenta v rozsahu 30 hodin. Studenti si mohou sestavit vlastní rozvrh z 90 nabízených hodin výuky. Semináře 33 hodin, rozvrh je pro studenty opět flexibilní, dle vlastní volby z 99 nabízených hodin.

Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (19.03.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je ukončen zápočtem. Podmínky: 100% účast na praktické výuce, náhrada absence je možná po individuální dohodě s příslušným vyučujícím skupiny. 80% účast na seminářích, náhrada je možná písemným zpracováním tématu z chybějících seminářů, který určí a zhodnotí učitel daného semináře.

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Sylabus -

1)     Fyzikální vyšetření novorozence, kojence, batolete, předškolního , školního dítěte a adolescenta.

2)     Zvláštnosti pediatrické anamnézy.

3)     Zvláštnosti interpretace laboratorních, zobrazovacích a jiných metod v pediatrii.

4)     Jednotlivé nemoci a diferenciálně diagnostické rozvahy.

5)     Základy neonatologie

6)     Dětská endokrinologie a diabetologie, nefrologie, gastroenterologie a hepatologie, pneumologie (cystická fibróza) a kardiologie.

7)     Akutní stavy v dětském věku.

Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (19.03.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK