PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Studentská vědecká aktivita - Exprese MIF (macrophage migration inhibitory factor) v nádorech pacientů s kolorektálním karcinomem - C5SVA1003
Anglický název: Student Research Activity
Zajišťuje: Gynekologicko-porodnická klinika - oddělení nádorové biologie (12-ONB)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/90, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (06.11.2013)
Práci obhajuje student na studentské vědecké konferenci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK