PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pediatrie, gynekologie a porodnictví (KPZM VI) - C4VL008
Anglický název: Pediatrics, gynecology and obstetrics
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 20/120, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Základy dětského lékařství, gynekologie a porodnictví. V pediatrii s důrazem na anamnézu, fyzikální vyšetření,vrozené vývojové vady (VVV), zákonitosti růstu a vývoje dítěte. Student bude uveden i do základů pediatrické paliativní medicíny. V gynekologii a porodnictví je výuka zaměřena na základy gynekologické propedeutiky, vyšetřovací metody v gynekologii a porodnictví. Důraz bude kladen také na interdisciplinární témata. Cílem předmětu je seznámit studenty s paradigmaty dětského lékařství, strukturou a praktickým provedením anamnézy, fyzikálního vyšetření v závislosti na věku, zvláštnostmi hodnocení laboratorních nálezů v pediatrii, zákonitostmi dětského růstu a vývoje, VVV kardiovaskulárního, GIT, urogenitálního a respirační systému. V gynekologicko-porodnické části s gynekopatologií jsou dále probírány základní vyšetřovací metody (laboratorní i zobrazovací) v gynekologii a porodnictví, prenatální diagnostika a screening VVV.
Poslední úprava: Rob Lukáš, prof. MUDr., CSc. (27.09.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit studenty s paradigmaty dětského lékařství, strukturou a praktickým provedením anamnézy, fyzikálního vyšetření v závislosti na věku, zvláštnostmi hodnocení laboratorních nálezů v pediatrii, zákonitostmi dětského růstu a vývoje, a vrozenými vývojovými vadami (VVV) kardiovaskulárního, GIT, urogenitálního a respirační systému. V gynekologicko-porodnické části s gynekopatologií jsou dále probírány základní vyšetřovací metody (laboratorní i zobrazovací) v gynekologii a porodnictví,  prenatální diagnostika a screening VVV. 

Poslední úprava: Rob Lukáš, prof. MUDr., CSc. (27.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky pro zápočet: 100% účast na praktických cvičeních (stáže) a klinických seminářích v části pediatrie. Nepřítomnost do max. 20% s prokazatelnou omluvou se řeší individuálně.

V gynekologické části 100% účast na praktických cvičeních a seminářích  v části gynekologie a porodnictví s omluvením nepřítomnosti maximálně do 20%. Pod 80% se musí nahradit.

Týdenní blok je doplněn "noční stáží na porodnici".  Student se z této stáže prokáže vyplněným porodopisem. Noční stáž je třeba absolvovat po týdenním kurzu gynekologické části dle rozpisu ve FNKV nebo ÚPMD Praha.


Zkouška formou písemného testu typu otázky s výběrem z více odpovědí v průběhu příslušného zkouškového období.
Témata zkušebního testu kopírují jednotlivé výukové jednotky (syllabus). Z každé jednotky bude test obsahovat 1-2 otázky, celkem tedy 60-120 otázek

 

Výuka ve 4. ročníku a 14 denní prázdninová praxe,  po souhlasu vedoucího předmětu, může být nahrazena v rámci Erasmus nebo jiným oficiálním výměnným pobytem.

Poslední úprava: Rob Lukáš, prof. MUDr., CSc. (27.09.2023)
Literatura

Bláhová K, Fencl F, Lebl J at al.: Pediatrická propedeutika., Galén 2019

Lebl J, Provazník K, Hejcmanová L: Preklinická pediatrie. Druhé vydání, Galén, 2007

M. Bayer ed. : Pediatrie, Triton 2011

A.C.Muntau: Pediatrie, Grada, 2014

Nelson Essentials of Pediatrics. KJ Marcdante, RM Kliegman, Elsevier 2018

L.Rob a kol.: Gynekologie, Galén, 2019

Z. Vacek: Embryologie, Grada, 2006

A. Roztočil a kol.: Moderní gynekologie, Grada, 2011

A.Roztočil a kol.: Moderní porodnictví, Grada, 2008

Comprehensive Textbook of Obstetrics and Gynecology Gupta,SJaypee Brothers Medical Publishers 2011

Oxford Handbook of Obstetrics and Gynaecology and Emergencies in Obstetrics and Gynaecology Pack Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH Co and KG 2012

 

Poslední úprava: Rob Lukáš, prof. MUDr., CSc. (27.09.2023)
Sylabus

1)     Úvod do pediatrie

2)     Historie, anamnéza

3)     Fyzikální vyšetření dítěte

4)     Růst a vývoj jedince v dětství

5)     Poruchy prenatálního vývoje

6)     Patologie plodu a novorozence

7)     Hodnocení růstu dítěte, percentily

8)     Puberta a její poruchy

9)     Praxe u lůžka - anamnéza, fyzikálního vyšetření

10) Psychomotorický vývoj

11) Poruchy vývoje motoriky z hlediska neurověd

12) Fetální oběh

13) Poruchy adaptace po porodu

14) Interpretace laboratorních nálezů v dětském věku

15) Úvod do neonatologie

16) Vyšetření novorozence

17) Vrozené vývojové vady kardiovaskulárního systému

18) Vrozené vývojové vady respiračního systému

19) Poruchy funkce ledvin

20) Trávení, malabsorbce

21) Vrozené vývojové vady GIT syst

22) Vrozené vývojové vady urotraktu

23) Poruchy endokrinního systému - růst, puberta,

24) Specifika farmakoterapie v dětském věku,  

25) Vrozené vývojové vady (urotrakt, GIT,plic)

26) CAN syndrom (zneužívané a týrané dítě)  

27) Nádory dětského věku

28) Mateřské mléko, kojení, poruchy výživy            

29) Vyšetřovací metody v gynekologii a porodnictví  

30) Zobrazovací metody v gynekologii a porodnictví

31) Fyziologie porodu, vedení porodu

32) I.,II.,III. doba porodní

33) Operativní porod, (FILM + trenažér) 

34) Náhlé příhody v porodnictví,

35) Interní onemocnění v těhotenství

36) Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví

37) Gynekologické vyšetření, vyšetřovací metody

38) Genetika a genetické poradenství v onkogynekologii a porodnictví

39) Základy onkogynekologie

40) Malé gynekologické výkony, základní gynekologické operace (FILM + trenažér). 

41) Noční stáž - přítomnost na porodním sále

42) Paliativní péče v pediatrii a gynekologii

Poslední úprava: Rob Lukáš, prof. MUDr., CSc. (27.09.2023)
Vstupní požadavky

Ukončené předměty Struktura a funkce lidského těla a Obecné základy patologie a patofyziologie.

Teoretická příprava Gynekologie - třetí doplněné vydání 2019, kapitola I,II,III. (Anatomie reprodukčních orgánů, fyziologie reprodukčních orgánů, základní vyšetření v gynekologii).

Finished subjects Structure and function of the human body and General basic pathology and pathophysiology

Poslední úprava: Rob Lukáš, prof. MUDr., CSc. (27.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky pro zápočet: 100% účast na praktických cvičeních (stáže) a klinických seminářích v části pediatrie. Nepřítomnost do max. 20% s prokazatelnou omluvou se řeší individuálně.

V gynekologické části 100% účast na praktických cvičeních a seminářích  v části gynekologie a porodnictví s omluvením nepřítomnosti maximálně do 20%. Pod 80% se musí nahradit.

Týdenní blok je doplněn "noční stáží na porodnici".  Student se z této stáže prokáže vyplněným porodopisem. Noční stáž je třeba absolvovat po týdenním kurzu gynekologické části dle rozpisu ve FNKV nebo ÚPMD Praha.


Zkouška formou písemného testu typu otázky s výběrem z více odpovědí v průběhu příslušného zkouškového období.
Témata zkušebního testu kopírují jednotlivé výukové jednotky (syllabus). Z každé jednotky bude test obsahovat 1-2 otázky, celkem tedy 60-120 otázek

 

Výuka ve 4. ročníku a 14 denní prázdninová praxe,  po souhlasu vedoucího předmětu, může být nahrazena v rámci Erasmus nebo jiným oficiálním výměnným pobytem.

Poslední úprava: Rob Lukáš, prof. MUDr., CSc. (27.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK