PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní tělesná výchova a sport tělesně postižených - C3FY009
Anglický název: Physical Education and Sport of the physically handicapped
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/24, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Michaela Krunclová
Mgr. Eva Baranová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Studenti fyzioterapie se seznámí s významem sportu u postižených osob, s klasifikací jednotlivých typů postižení, indikacemi a kontraindikacemi jednotlivých druhů sportů u různých typů postižení.
Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zápočtu je 80% účast na cvičení (potvrzená v Logbooku) a písemný test (80% úspěšnost).

Termín testu bude upřesněn.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Literatura

Daďová, K.Sport osob se zdravotním postižením. In Máček, M, Radvanský J. a kol. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-695-3.

Janečka Z. Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012

Kudláček a kol. Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014

Kurková P. Pohybové aktivity a sport osob se zdravotním postižením: adresář kontaktů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1263-2.

Zálišová M, Řasová K. Taneční pohybová terapie—pohyb s hudbou u osob s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Česká kinantropologie. 2006;10(2):80–104.

 

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Vstupní požadavky

Úspěšné ukončení  2. ročníku studia

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zápočtu je 80% účast na cvičení (potvrzená v Logbooku) a písemný test (80% úspěšnost).

Termín testu bude upřesněn.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK