PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pediatrie - C3FY006
Anglický název: Paediatrics
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/15, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 3 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 3. ročníku. Přehled hlavních diagnoz v pediatrii, možnosti fyzioterapie při jejich léčbě.
Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Cíl předmětu -

Cílem je seznámit posluchače bakalářského studijního programu Fyzioterapie se základy pediatrie v požadovaném rozsahu s důrazem na choroby, u kterých fyzioterapie sehrává významnou roli. Cílem je představit pediatrii i jako obor s výrazným vývojovým, preventivním a sociálním aspektem.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Literatura -

Preklinická pediatrie. J.Lebl a kol., Galén, 2007

Pediatrie. O. Hrodek, J.Vavřinec a kol., Galén 2007

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Metody výuky -

Semináře a cvičení - stáže u lůžka v rozsahu 45 hodin.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínky pro udělení zápočtu: 80% účast na praktické výuce, náhrada absence je možná po individuální dohodě s vyučujícím.

Otázky ke zkoušce:


1) Organizace pediatrické péče
    Novorozenec - charakteristika

2) Rozdělení dětského věku
    Krvácivé choroby u dětí
 
3) Růst a vývoj dítěte
    Meningitidy

4) Očkování
    Onemocnění štítné žlázy u dětí

5) Infekce močových cest
    Kojenecké průjmy

6) Fyziologický novorozenec
    Záněty horních cest dýchacích

7) Nefrotický syndrom
    Novorozenecký ikterus; fototerapie

8) Poruchy růstu

    Preventivní prohlídky u dětí

9)  Anemie
     Kongenitální adrenální hyperplasie
 
10) Febrilní křeče
      Otravy u dětí
 
11) Celiakie
      Horečka u dětí
 
12) Pylorostenóza
      Screening u dětí

13) Mentální anorexie, bulímie
      Laryngitida a epiglottitida
 
14) Syndrom týraného dítěte
      Diabetes mellitus u dětí

15) První ošetření novorozence na porodním sále
      Fenylketonurie
 
16) Alergická onemocnění u dětí
      Poruchy puberty

17) Cystická fibróza
      Principy umělé výživy kojence
 
18) Akutní poststreptokoková glomerulonephritis
      Obstipace u dětí
 
19) Gastroezofageální reflux
      Kojení
 
  
     

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Sylabus -

Zvláštnosti a dělení dětského věku a základní vývojové parametry. Jednotlivé choroby s důrazem na pneumologii (cystická fibróza), alergologii, endokrinologii, nefrologii, gastroenterologii, kardiologii, akutní stavy v dětském věku.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK