PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální léčebné metody - C1FY013
Anglický název: Physical Curative Methods
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:15/30, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://x
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Darina Iskendri
Neslučitelnost : CRHBFM1
Záměnnost : CRHBFM1
Je neslučitelnost pro: CRHBFM1
Je záměnnost pro: CRHBFM1
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět se zabývá působením fyzikálních energií na člověka za léčebným účelem v oblasti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny. Student získá přehled o odlišných reakcích nemocných na fyzikální energie v patofyziologických případech. Naučí se ovládat přístroje a zásady provozu. Obecné a speciální indikace a kontraindikace.
Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Cíl předmětu

Cílem je naučit se účinky energií na lidský organizmus, základní diagnostické a léčebné užití fyzikálních energií vve fyzioterapii. Studenti  se naučí ovládat přístroje, zásady provozu, indikace a kontraindikace různých metod.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Literatura

Navrátil, L. Fyzikální léčebné metody pro praxi. Grada, Praha, 2019.

Rosina, J.,Kolářová,H.,Stanek, J.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Grada, Praha 2006, ISBN 80-247-1383-7

Poděbradský, J., Vařeka, I.: Fyzikální terapie I a II. Praha: Grada: 1998

Poděbradský, J.,Poděbradská, R.: Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada. 2009: ISN 978-80-247-2899-5

Vacek, J.: Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Dr. Raabe. Praha 2013

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Metody výuky

Přednášky

Praktika na akreditovaných zdravotnických zařízeních.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou zápočtu  je 80%  účast na praktické výuce  a úspěšný e-learningový test (80% správných odpovědí).

Zkouška je ústní z okruhů:

Fyzikální energie, léčebné účinky hyperémie

Termoterapie, termoregulace, indikace, kontraindikace, zásady provozu

Fototerapie. Druhy, indikace, kontraindikace, zásady provozu

Elektroterapie. Druhy a účinky proudů, indikace, kontraindikace, zásady provozu

Magnetoterapie. Indikace, kontraindikace, zásady provozu

Mechanoterapie. Prostředky, procedury

Ultrazvuk. Indikace, kontraindikace, zásady provozu

 

 

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Sylabus

Mechanická energie - základní  informace.

Termoterapie - biofyzikální aspekty regulace teploty, léčebné využití působení tepla a chladu. Indikace a kontraindikace.

Ultrazvuk - charakteristiky, léčebné využití, indikace, kontraindikace.

Elektrický proud - charakteristiky a léčebné využití u jednosměrného proudu, střídavého proudu, impulzoterapie, účinky nízkofrekvenčního, středněfrekvenčního a vysokofrekvenčního proudu na člověka a jejich léčebné využití, indikace a kontraindikace.

Magnetoterapie - indikace, kontraindikace, zásady provozu.

Fototerapie - léčebné  účinky infračerveného  záření, viditelného světla a ultrafialového záření na člověka. Polarizované světlo a laser - indikace, kontraindikace, zásady provozu.

Principy léčebného použití rentgenového a částicového záření na člověka.

Biologické membrány, klidový a akční potenciál. Změny chování bunečných membrán na fyzikální energie.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Vstupní požadavky

žádné

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK