PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy lékařské chemie a biochemie - C1FY010
Anglický název: Basic Medical Chemistry and Biochemistry
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:15/0, Z [HS]
letní s.:15/0, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.lf3.cuni.cz/chemie/
Garant: RNDr. Martin Jaček, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Neslučitelnost : CRHBCH1
Záměnnost : CRHBCH1
Je neslučitelnost pro: CRHBCH1
Je záměnnost pro: CRHBCH1
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (05.11.2020)
Předmět je určen pro obor Fyzioterapie. Přednášky jsou zaměřeny na provázanost stavby atomu, organizaci periodické tabulky, typy chemických vazeb, základů anorganické, organické a analytické chemie až po strukturu a funkci sacharidů, lipidů, aminokyselin a nukleových kyselin. V letním semestru je výuka orientována na základní funkce eukaryotické buňky. Je vysvětlována funkce a diagnostický význam enzymů. Následně je výuka věnována přehledu trávení a metabolismu základních makronutrientů. Je zdůrazňován princip hormonálních regulací a vliv výživy na metabolické pochody v lidském těle.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (05.11.2020)

Prvořadým cílem předmětu je seznámit studenty se základy obecné chemie a využití chemie v praxi. Studenti by se měli orientovat v názvosloví základních anorganických a organických sloučenin a měli by být schopni vypočítat základní chemické výpočty týkající se koncentrací a pH roztoků. Dalším cílem je podat studentům přehled o struktuře, vlastnostech a významu přírodních látek (nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy, aminokyseliny a proteiny).

Znalosti obecné chemie jsou rozšiřovány o stavbu a funkci buňky, procese proteosyntézy a význam enzymů. Studenti jsou rovněž seznámeni s integrací chemických a fyziologických poznatků o funkci lidského těla (např. trávení a metabolismus sacharidů). Studenti by měli porozumět biochemii svalové buňky včetně mechanismu kontrakce svalu. Pozornost je věnována také hormonální regulaci metabolismu a základům klinické biochemie.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (05.11.2020)

Zimní semestr:

 • BENEŠOVÁ, M.; PFEIFEROVÁ, E.; SATRAPOVÁ, H., Odmaturuj! z chemie, Brno: Didaktis, 2014. ISBN 978-80-7358-232-6
 • VACÍK, J., Přehled středoškolské chemie, Praha: SPN, 1999. ISBN 80-7235-108-7
 • URBAN, J., Lékařská chemie (skripta 3. LF UK), Praha, 1995.

 


Letní semestr:

 • E-learningový kurz Biochemie pro bakaláře - obecná část a speciální část je přístupný na adrese: http://moodle.lf3.cuni.cz/. Do systému Moodle je nutno se nejprve přihlásit, tj. vytvořit si svůj uživatelský účet. Uvedený kurz vyžaduje rovněž tzv. "klíč k zápisu", který Vám vyučující sdělí na první přednášce.
 • Literatura v tištěné formě:
 • KLOUDA, P., Základy biochemie, Ostrava: Pavko, 2013. ISBN 978-80-86369-16-7
 • ŘEZÁČOVÁ, M.; STOKLASOVÁ A., Základy biochemie lidského organismu, Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1510-3
 • ŠTERN P. a kol., Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia, Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1025-6, obsahuje i CD
 • LEDVINA M. a kol., Biochemie pro studující medicíny I, Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0849-9
 • KOOLMAN J.; RÖHM, K.H., Barevný atlas Biochemie, Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-2977-0
Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (05.11.2020)

Přednášky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (05.11.2020)

V zimním i letním semestru je předmět zakončen zápočtovou písemkou s volnou tvorbou odpovědi. 
Je nutno získat vždy min. 70% z celkového počtu bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (05.11.2020)

Zimní semestr:

 • Struktura hmoty
 • Základy anorganické chemie
 • Základy organické chemie
 • Instrumentální metody analytické chemie
 • Struktura, chemické a biologické vlastnosti sacharidů
 • Struktura, chemické a biologické vlastnosti lipidů
 • Struktura, chemické a biologické vlastnosti aminokyselin, peptidů a proteinů + nukleové kyseliny


Letní semestr: 

 • Úvod do biochemie. Enzymy. Zisk energie v buňce.
 • Metabolismus sacharidů. Glykémie a její udržování. Poruchy metabolismu sacharidů (diabetes mellitus).
 • Metabolismus lipidů. Lipoproteiny. Ketolátky.
 • Metabolismus aminokyselin a proteinů. Metabolismus amoniaku.
 • Krebsův cyklus a dýchací řetězec
 • Xenobiochemie
 • Význam biochemie v praxi. Základy klinické biochemie.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (05.11.2020)

Úspěšné složení přijímací zkoušky z biologie a fyziky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK