PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biology and Genetics 2 - B83121 (Všeobecné lékařství - AP)
Anglický název: Biology and Genetics 2
Zajišťuje: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN (11-00160)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 11
E-Kredity: 11
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. František Liška, Ph.D. ; frantisek.liska@lf1.cuni.cz
Další informace: https://ublg.lf1.cuni.cz/en
Staré označení: 360
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Patří mezi: Compulsory for GM 2.y._23/24
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B83009
Záměnnost : B80360
Je korekvizitou pro: B83162, B83161, B80382
Je prerekvizitou pro: B81311
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.01.2019)
Molekulární biologie a genetika. Imunogenetika. Genetika ontogenese. Onkogenetika. Mechanismy evoluce. Ekogenetika. Lékařská genetika.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (10.02.2020)
Lectures:

Mutations and their repair mechanisms

Molecular basis of genetic diseases

Methods of DNA analysis, gene mapping, DNA libraries, functional genomics

DNA diagnostics, direct, indirect, impact on medicine

Gene manipulations, gene therapy, its perspectives

Population Genetics, population equilibrium, factors influencing equilibrium, consanguinity, small populations, medical relevance

Immunogenetics I - genetics of alloantigenic make up of organisms (blood groups, HLA)

Immunogenetics II - immune response genetics

Genetic programming of ontogenesis

Teratogenesis - teratogens, prevention and diagnostics of congenital defects

Oncogenetics I - genetic characteristics of tumor cells, protooncogenes

Oncogenetics II - tumor supressor genes, mutator genes, presymptomatic diagnostics of cancer

Medical genetics, impact on medicine

Gene expression in its normal state and in pathology

Practical exercises:

Introduction to population genetics

Hardy-Weinberg equilibrium, selection, and mutation

Migration, small populations, genetic drift

Molecular Genetics I. DNA, RNA, proteins, and DNA variability

Molecular Genetics II. PCR, Sanger sequencing, direct DNA diagnostics

Molecular Genetics III. Next-generation sequencing, direct DNA diagnostics continued

Molecular Genetics IV. Indirect DNA diagnostics

Forensic identification of individuals by molecular genetics methods

Immunogenetics I: histocompatibility systems, transplantation principles

Immunogenetics II: Microscopical preparations demonstrating syngenic and alogenic transplantations of skin, kidney and tumor tissues. HLA - disease associations.

Developmental Genetics, Teratogens

Oncogenetics

Principles of the genetic counselling, risk evaluation, indication of preventive measures.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.01.2019)

http://ublg.lf1.cuni.cz/en/recommended-literature

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.01.2019)

Studenti se dostaví v den zahájení výuky do "Rotundy" Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2.

S sebou:

Návody k praktickým cvičením (viz doporučená literatura)

a nejlépe A4 nelinkovaný sešit k vedení protokolů.

Bílý plášť a přezutí nejsou nutné.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. (02.11.2023)

Examination rules for students of General Medicine

Rules for performance of examination at the Institute of Biology and Medical Genetics in the subject Biology and Genetics 2 (B83121) - academic year 2023/2024

Specifying the examination dates

The final examination is required to complete the subject Biology and Genetics 2 (B83121) in the winter semester.

The examination dates are set during the regular examination period of the winter semester. All dates are entered in the SIS, together with the information specifying the start of registration and the deadlines for (de)registraion.

The following list of examination dates and times (also called “terms”) is final.

· Pre-term will take place on January 16th, 2024, at 13:00.

· Terms in the regular examination period of the winter semester (from January 22nd to February 16th, 2024).

· During the second half of March, further terms will be announced for the regular examination period of the summer semester, for the summer holiday time (second half of August), and for the second part of the regular examination period (beginning of September). No further terms apart from those mentioned above will be announced.

Rules for registration for exams and cancellation

The start dates and times of registration for examination dates will be entered in SIS. For the pre-term and regular terms, registration is possible starting November 16th, 2023 (18:00)

Registration for particular examination dates (“terms”) will be possible up to 1 day prior to the date of the exam.

Cancellation of the registration for the preterm will be possible till January 14th, 2023 (22:00). Cancellation of the registration for the regular terms will be possible up to 1 day prior to the date of the exam (e.g. the registration for exam on Thursday Jan 25th may be cancelled till Tuesday Jan 23th, 10 p.m.)

Registration for an exam is not conditional upon obtaining the credit but taking the exam is, apart from the credit in the given subject, also limited by completion of any subject that is specified as a (pre)requisite. A student who fails to meet the given requisites will be deleted from the list for the term before examination, of which he/she will be informed by e-mail. This deletion will not reduce the number of terms further available for the student. A student can only take the exam if registered for the term in SIS, and when all requisites for the exam have been met.

Requirements for obtaining credit:

1. Successful completion (passing) of all three tests.

2. Presence at the practical training sessions.

Failure to turn up for examination and apology

The student who fails to turn up for the examination that he/she has registered for without prior apology, forfeits the examination term without receiving a mark.

After forfeiting an examination term, the student can register for another examination date. A belated apology can be accepted only in case of serious and documented circumstances. The guarantor of the subject decides on the appropriateness of the apology (see Rules of Study at the First Faculty of Medicine of Charles University). The student must apologise to the principal teacher of the subject (or to the person authorized by the latter) in writing or in electronic mail, giving and substantiating the reasons for the apology. The guarantor of the subject can request specification of the apology or its reasons if he/she finds the apology insufficient.

Re-examinations.

A student can take an examination in a subject for three times as a maximum, i.e. the student is entitled to two re-examinations, and no extraordinary terms beyond that are allowed (Regulations, Article 6, Subsection 16). However, if the student does not exploit the above options within the set examination dates, this does not entitle him/her to a special date of examination to be appointed for him/her personally (ibid.). No more examination dates (“terms”) will be set. Further, no examinations can be taken after the end of the second part of the regular examination period in September, or after the last announced term.

Rules pertaining to the course of examination.

The final examination from Biology and Genetics 2 will be an in-person, two-step exam, comprising a written exam test followed by the oral exam. Failure to meet the minimal criteria for the exam test entitles the examiner to end the exam and to grade the attempt as “fail”. The students who successfully pass the written exam test then draw a triplet of exam questions. After 15-20 minutes of preparation, the students take the oral exam. Failure to answer one of the three questions in a satisfactory manner entitles the examiner to end the exam and to grade the attempt as “fail” (see Code of study and examination, Part 2, Article 8 - https://cuni.cz/UKEN-726.html).

If a student passes the practical exam and subsequently fails the oral exam, he/she will only sit for the oral exam in the following re-takes. Exam questions and recommended study materials are published using SIS and the web page of the Institute.

November 2nd, 2023

Prof. Ondřej Šeda, M.D., Ph.D.

Head of Institute of Biology and Medical Genetics

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK