PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Physical Education 1,2 - B81418
Anglický název: Physical Education 1,2
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: 366
Garant: PaedDr. Josef Marcoň
Atributy: Teoretický předmět
Zubní lékařství
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (31.01.2020)
Students have to pass one chosen sport from a wide offer. It means that they can learn nearly all sports activities which are provided by the department of the Physical education. There is Body building, Swimming, Pilates, Power yoga, Table tennis, Sport games and many others according to current timetable. Each semester of PE is credited.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (31.01.2020)

To integrate sport activities into student’s education, to give them the maximum of essential knowlege, to teach about the influence of sport activities and health, to improve the basic level of physical education by new disciplines and innovative methods in sport.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (31.01.2020)

Obligatory:

  • Arteaga Gómez, Ruth. Aerobik a step aerobik. Praha: Ottovo nakladatelství, 2009, 192 s. ISBN 978-80-7360-854-5.
  • Hájková, Jana. Aerobik - soutěžní formy : kompletní průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2006, 183 s. ISBN 80-247-1311-X.
  • Havlíčková, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže I. : Obecná část. Praha: Karolinum, 1994, 180 s. ISBN 80-7066-506-8.
  • Choutka, Miroslav, Dovalil, Josef. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1991, 331 s. ISBN 80-7033-099-6.
  • Máček, Miloš, Máčková, Jiřina. Fyziologie tělesných cvičení. Praha: Onyx, 1995, 95 s. ISBN 80-85228-20-3.
  • Máček, Miloš, Vávra, Jan. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum, 1988, 353 s. ISBN .
  • Cooper, Robert K. Health and Fitness Excellence: The Scientific Action Plan. Boston: Houghton Mifflin; First Printing edition, 1988, 523 s. ISBN 978-0395475898.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (31.01.2020)
Physical education
is a compulsory subject for all students of the first year. Students of the 2nd, 3rd, 4th and 5th year can choose the physical education as an optional subject. It means they enter the PE during the enrolment into SIS and come to register their chosen sport to Sport center of Charles University on first Monday of the winter term.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK