PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Physical Education 2 - B80494 (Všeobecné lékařství - AP)
Anglický název: Physical Education 2
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: 494
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: PaedDr. Josef Marcoň
Patří mezi: Compulsory for GM 2.y._23/24
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (10.02.2020)
Focus on collective ball sports. The listeners choose a sport from the given offer of their choice.
Literatura
Poslední úprava: Vladěna Topičová (10.11.2008)

Bursová, M.: Kompenzační cvičení. Grada 2005

Buzková, K.: Strečink. Grada 2006

Dylevský, I., Druga, R., Mrázková, O.: Funkční anatomie člověka. Grada 2000

Máček, M., Máčková, J.: Fyziologie tělesných cvičení. Onyx, Praha 1995

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. CERM, Brno 2002

Schonthalers, S., Hofmann, H.: Bodyprogram. Praha 2001

Svačina, Š.: Metabolické onemocnění v 3. tisíciletí. In: Medicina 3. tisíciletí.

Evolving studio., Praha 2000

Tichý, M.: Funkční diagnostika pohybového aparátu. Triton, Praha 2000

Votava, J.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. UK, Praha 2003

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK