PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Infectious Diseases - B80121 (Všeobecné lékařství - AP)
Anglický název: Infectious Diseases
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN (11-00866)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/75, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
Další informace: http://www1.lf1.cuni.cz/~hrozs/indexang.htm
http://infuvn.lf1.cuni.cz
Staré označení: 121
Garant: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
Patří mezi: Compulsory for GM 4.y._23/24
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Korekvizity : B80054, B83163
Prerekvizity : B80632, B83161, B83162
Je prerekvizitou pro: B81673
Je záměnnost pro: B82106
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (08.03.2021)
The course includes seminars in selected topics, case studies and bedside clinical teaching. The course is focused on the clinical picture, laboratory diagnostics and management of important infectious diseases with the main focus on empiric antimicrobial therapy, general principles of diagnostics of infectious diseases, viral hepatitis, CNS infections, HIV infection, sepsis, zoonotic infections, skin rashes, gastrointestinal infections, pediatric infections, infections in the immune compromised host, bone and joint infections and vaccination programs.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (04.01.2016)

Antimicrobial Agents (4 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bone and Joint Infections (2 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Diagnostic Laboratory Tests for Infectious Diseases (2 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                              

HIV Disease and AIDS (4 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Gastrointestinal Infections (2 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Infectious Hepatology (3 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Intensive Care for Infectious Patients (4 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                            

Infections in Intravenous Drug Users (2 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                              

Intrauterine and Neonatal Infections (2 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nervous System Infections (2 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nosocomial Infections (2 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rash Illnesses and Skin Infections (2 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Respiratory Infections (2 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tropical Medicine (4 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vaccination (2 hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (15.02.2024)

Doporučená:

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. (19.12.2023)

In the academic year 2023/2024, teaching will continue in a present form with the possibility of using hybrid teaching for seminars - please pay attention to the current schedule - www.infekce.lf1.cuni.cz.

1) interactive classes

2) bedside teaching

For study, it si recommended to use textbooks, materials from classes in SIS and materials available on the website https://infekce.lf1.cuni.cz/.

In case of any questions, please contact Assoc. Prof. Dr. Ondřej Beran (ondrej.beran@lf1.cuni.cz).

For consultations at the Infectious Diseases Department at the Military University Hospital (UVN), please contact Dr. Ondřej Beran (ondrej.beran@lf1.cuni.cz) or Prof. Michal Holub (michal.holub@lf1.cuni.cz).

For consultations at the Infectious Diseases Department at the Bulovka University Hospital (FNB), please contact Assoc. Prof. Dr. Rozsypal or the secretary Dr. Zachovalová (bozena.zachovalova@bulovka.cz).  All contacts are listed on the website.

Requirements for credit: attendance (2 absences are allowed). Credits are confirmed on the last day of rotations - the groups 1 and 3 at the Military University Hospital and the groups 2 and 4 at the Bulovka University Hospital (FNB).

UVN: - lectures at UVN take place the UVN learning center, building F (room A, B, C and E) - see the map on UVN website 

           ward rounds and sessions take Dept. of Infectious Diseases at UVN, building F, entrance E1, and then walk down the stairs (please call the secretary - Mrs. Kamila Dušková, if needed please contact Dr. Ondrej Beran +420 604 110 667) - please bring your own coat, slippers, identification student card and mask for the ward rounds

FNB: see the website of the Dept. of Infectious Diseases at FNB 

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. (19.12.2023)

The schedule of the ID course is posted on our websites

Exams will be held in a present form: the groups 1, 3 and Erasmus at the Military University Hospital, Prague 6-Střešovice, and the group 2 and 4 at the Bulovka University Hospital, Prague 8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK