PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zimní výcvikový kurz I. - B80069 (volitelný předmět)
Anglický název: Winter Training Course I.
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: telvy@lf1.cuni.cz
Staré označení: 69
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Josef Marcoň
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Korekvizity : {splněna jedna z anatomií}
Anotace
Poslední úprava: Vladěna Topičová (10.11.2008)
zaměření na sjezdové lyžování a organizace první pomoci při úrazu nebo indispozici na horách
Sylabus
Poslední úprava: Vladěna Topičová (10.11.2008)

Upozornění pro studenty:

Za kurz je vybírán poplatek za stravu a ubytování, který musí student zálohově uhradit před zahájením kurzu.

Bližší informace na ÚTV.

zaměření na sjezdové lyžování a organizace první pomoci při úrazu nebo indispozici na horách

ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ je předmět volitelný pro všechny ročníky a formy studia. Výuka probíhá jako týdenní pobyt na horách, kombinující sjezdové lyžování, běžecké lyžování a snowboarding.

Obsahem předmětu je získání lyžařských a snowboardingových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob a o relaxačních účincích pohybové činnosti v horském prostředí. Dále poskytnutí a organizace pomoci při úrazu, všeobecné zásady bezpečného pobytu na horách a sociální a společenské aspekty zde provozovaných aktivit.

Posluchači, kteří mají o tento kurz zájem, zapíší si ho při zápisu do dalšího ročníku do indexu a do SISu.

Kurz je ukončen zápočtem.

Lůžková kapacita v jednotlivých objektech je objednávána podle počtu zápisů předmětu do SISu. Ve většině středisek jsou uplatňovány stornopoplatky. Je tedy třeba, aby posluchači, kteří zjistí, že se kurzu z jiných než zdravotních důvodů nebudou moci zúčastnit, oznámili tuto skutečnost co nejdříve na ÚTV. Pouze zdravotní důvody budou akceptovány při žádosti o vyškrtnutí předmětu ze SISu. Neavizovaná neúčast z jiných než zdravotních důvodů bude potom klasifikována jako nesplnění studijní povinnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK