PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Integrated Block: Microbiology/Pathology - B80054 (Všeobecné lékařství - AP)
Anglický název: Integrated Block: Microbiology/Pathology
Zajišťuje: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Kateřina Petříčková, PhD.
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz
Staré označení: 54
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Patří mezi: Compulsory for GM 3.y._23/24
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B83122
Je korekvizitou pro: B80033, B80121
Je prerekvizitou pro: B80128
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (11.02.2020)
Pathomorphology of infectious diseases and their complications. Systemic approach to infection diseases and their etiologic agents.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (09.11.2010)

Cílem tohoto bloku přednášek není pouhé shrnutí nově nabytých znalostí z dotčených oborů mikrobiologie a patologie, nýbrž příspěvek ke změně myšlení budoucích lékařů k respektování souvislostí, příčin a důsledků v celé šíři diferenciálně diagnostických postupů. Rovněž chceme ukázat nutnost úzké spolupráce mezi specialisty různých lékařských oborů přo tvorbě mozaiky diagnózy onemocnění pacienta a jeho léčby. Studenti zároveň získají představu o roli paraklinických oborů v diagnostice a léčbě klinických onemocnění.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (15.11.2010)

INFEKCE RESPIRAČNÍHO TRAKTU:

Tuberkulóza, Patogeneze infekce

Viry, bakterie a plísně vyvolávající infekce dýchacího traktu.

Patologie infekcí dýchacího systému a jejich následky

Klinické, imunologické a alergologické aspekty infekcí dýchacího systému

INFEKCE PŘENOSNÉ POHLAVNÍM STYKEM:

Treponema pallidum a Neisseria gonorrhoeae. Syfilis a gonorrhea. Patologie, klinický obraz, epidemiologie, prevence.

Infekční agens přenosná pohlavním stykem

Patologie infekcí vyvolaných chlamydiemi, hemofily, klebsielami a trichomonádami. Klinický obraz, epidemiologie, prevence.

VIRY PŘENOSNÉ POHLAVNÍM STYKEM:

Lidské papillomaviry, herpesviry, HBV,HCV. Patologie, klinický obraz, epidemiologie, prevence.

Video: Heamolytic uremic shock

HIV

Patologie ARS/AIDS

Epidemiologie a klinické projevy AIDS.

Prionové infekce.

INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU:

Viry vyvolávajicí encefalitidy. Patologie, klinický obraz, epidemiologie, prognóza a léčba, prevence.

Bakterie vyvolávající meningitu Patologie bakteriální meningitidy. Klinický obraz, prognóza, léčba.

INFEKCE TRÁVICÍIHO TRAKTU:

Bakteriální infekce GIT. Patologie bakteriálních infekcí GIT. Klinický průlěh a léčba infekcí GIT Video: Helicobacter pylori infections.

Virové infekce GIT (Adeno-, Rota-, Calicivirus etc.). Klinické aspekty virových infekcí GIT.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (01.12.2022)

Obligatory:

  • Murray, Patrick R., Rosenthal, Ken S. Pfaller, Michael A. Medical microbiology. Philadelphia: Elsevier Mosby; 7th Edition, 2012, 888 s. ISBN 9780323091244.
  • Goering, Richard V. Dockrell, Hazel M. Zuckerman, Mark A. Chiodini, Peter L. (eds.). Mims' medical microbiology. : Elsevier Health Sciences, 2013, 565 s. ISBN 978-0-8089-2440-1.
  • Greenwood, David, Slack, Richard CB, Barer, Michael R., Irving, Will L. Medical Microbiology : A Guide to Microbial Infections: Pathogenesis, immunity, laboratory investigation and control. Edinburgh: Elsevier Health Sciences, 2012, 778 s. ISBN 9780702040894.
  • Goering, Richard V. Dockrell, Hazel M. Zuckerman, Mark A. Chiodini, Peter L.. Lékařská mikrobiologie. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2016, 568 s. ISBN 978-80-7387-928-0.
  • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie - vyšetřovací metody. Brno: Neptun, 2010, 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7.
  • Povýšil, Ctibor, Šteiner, Ivo. Obecná patologie. Praha: Galén, 2011, 290 s. ISBN 978-80-7262-773-8.
  • Bártová, Jarmila. Přehled patologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, 191 s. ISBN 978-80-246-2778-6.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D. (23.11.2022)

A five day block of lectures. Systemic approach to infectious diseases and their agents. Each topic lectured by a microbiologist (pathogens infecting the tract), a pathologist (morphological changes caused by infectiion), and a clinician (clinical symptoms, diagnostics and therapy).

2022 update - the lectures will be held in person as scheduled in the SIS. The attendance will be checked upon entrance and when leaving = twice a day = by means of electronic ISIC registration in the lecture room. Full attendance is required to get the credit.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (11.02.2020)

Pre-requisite: completed courses of B83122 Microbiology 1,

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D. (10.10.2017)

attendance check

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK