Letní výcvikový kurz 1 - B80037 (volitelný předmět)
Anglický název: Summery Training Course 1
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/40, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 40 [hodiny]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: telvy@lf1.cuni.cz
Staré označení: 37
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Josef Marcoň
Atributy: výjimka pro zápis VP
Lékařství
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Vladěna Topičová (10.11.2008)
zaměření na sporty a pobyt v přírodě
Cíl předmětu
Poslední úprava: Vladěna Topičová (10.11.2008)

zaměření na sporty a pobyt v přírodě

Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (10.07.2017)

Summer training courses is an optional subject for second and higher grades

of all study forms.

The subject is to acquire and improve movement skills in the natural environment. The education is about the importance of physical activity as a prevention of civilization diseases and the relaxation and regeneration effects of physical activity in nature.

Courses take place in different forms at weekly turnuses:

  • sport´s course, Training Center RUK Dobronice
  • canoeing course, Vltava
  • cycling course, Ore Mountains

Students who are interested in this course will enroll the subject in the SIS at the beginning

of summer semester according to the term listed for other optional subjects by Study department.

Enrolled students will receive an informative mail about signing and terms.

The subject LVK can be enrolled only once during one academic year.

Information and instructions are available at the beginning of the summer semester

on UTV websites.

Courses are completed by credit.