PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tělesná výchova - B01498 (Bakalářské obory)
Anglický název: Physical Education
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: 366
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Josef Marcoň
Atributy: Adiktologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
Porodní asistentka
Nutriční terapeut
Všeobecná sestra
Teoretický předmět
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (03.05.2019)
Obsahem předmětu je získávání a zdokonalování pohybových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob. V neposlední řadě je kladen důraz na relaxační a regenerační účinky pohybové činnosti. Výuka je zakončena v každém semestru zápočtem. Součástí zápočtu je test z plavání.
Literatura
Poslední úprava: Jana Kolářová (31.10.2019)

GIEHRL, J. a M. HAHN. Plavání. Kopp, 2005

HOŠKOVÁ, B. a kol. Zdravotní TV. Karolinum, 2012

DOLEŽAL, M. a R. JEBAVÝ. Přirozený funkční trénink. GRADA, 2013

KOBROVÁ, J. a R. VÁLKA. Terapeutické využití kinesiotapu. GRADA ,2012

KREJČÍK, V. Powerjóga Nová cesta. GRADA, 2013

ZOUNKOVÁ, D. Zlatý fond her. Portál, 2013

BUCHTEL, J. a kol. Teorie a didaktika volejbalu. Karolinum, 2006

BAKALÁŘ, E. Hry pro osobní rozvoj. Computer Press, 2010

JEBAVÝ, R., V. HOJKA a A. KAPLAN. Kondiční trénink ve sportovních hrách. Sport, 2017. ISBN 978-80-4072-0

JANSA, P. a kol. Pedagogika sportu. Karolinum, 2012

TICHÝ, Miroslav. Funkční diagnostika pohybového aparátu. 2. vydání. Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-307-4.

McKENZIE, R., G. WATSON, R. LINDSAY. Léčíme si koleno sami. McKenzie Institut ČR, 2009

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK