PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tělesná výchova 1,2 - B01418
Anglický název: Physical Education 1,2
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: 366
Garant: PaedDr. Josef Marcoň
Atributy: Teoretický předmět
Zubní lékařství
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kolářová (02.10.2019)
Tělesná výchova je povinný předmět 1. ročníku studijního programu Zubního lékařství a volitelný pro ostatní ročníky tohoto studijního programu. Obsahem předmětu je získávání a zdokonalování pohybových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob. V neposlední řadě je kladen důraz na relaxační a regenerační účinky pohybové činnosti.
Metody výuky
Poslední úprava: Jana Kolářová (02.10.2019)

Harmonogram cirkulace a lokalizace výuky jsou vždy před zahájením zimního semestru zveřejněny na webových stránkách ÚTV a na nástěnkách na ÚTV i děkanátu.

Volitelný předmět si studenti zapisují při zápisu do dalšího ročníku do indexu a SISu.

Studenti, kteří se nemohou aktivně zúčastnit povinné výuky TV ze zdravotních důvodů, jsou povinni absolvovat přednášky a semináře. Jejich termíny jsou zveřejněny vždy na začátku semestru na webových stránkách ÚTV a na nástěnce ÚTV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK