PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Letní výcvikový kurz 3 - B01196 (volitelný předmět)
Anglický název: Summer Training Course 3
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/40, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 40 [hodiny]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: telvy@lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Josef Marcoň
Atributy: Adiktologie
Adiktologie-kombinovaná
Ergoterapie
Fyzioterapie
výjimka pro zápis VP
Nutriční specialista
Nutriční specialista - kombinovaná f.
Porodní asistentka
Lékařství
Adiktologie navazující
Adiktologie navazující kombinovaná
Nutriční terapeut
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Anotace
Poslední úprava: Vladěna Topičová (10.11.2008)
zaměření na cykloturistiku a vysokohorskou turistiku
Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (07.05.2018)

LETNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ je předmět volitelný pro všechny ročníky a obory.

Obsahem předmětu je získání a zdokonalení pohybových dovedností v přírodním prostředí, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob a o relaxačních a regeneračních účincích pohybové činnosti v přírodě.

Kurzy probíhají různými formami v různých prostředích v týdenních turnusech.

Pobytový zpravidla ve Výcvikovém středisku RUK v Dobronicích, vodácký většinou sjezdem Vltavy, cykloturistický v Krušných horách.

Posluchači, kteří mají zájem o tento kurz, si ho zapíší do SISu na začátku letního semestru dle termínu vypsaného pro ostatní volitelné předměty studijním oddělením.

Zapsaní studenti následně obdrží informativní mail o přihlašování a termínech.

Student si předmět LVK může zapsat v daném akademickém roce pouze jeden.

Informace a pokyny jsou na začátku letního semestru zveřejněny též na webových stránkách ÚTV.

Kurzy jsou ukončeny zápočtem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK