Kurz sportovní a rekondiční masáže - B00792 (volitelný předmět)
Anglický název: Massage Course for Sport and Fitness
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/50, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 50 [hodiny]
Počet míst: 36
Minimální obsazenost: 24
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: 792
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Josef Marcoň
Atributy: Adiktologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
výjimka pro zápis VP
Lékařství
Nutriční terapeut
Všeobecná sestra
Klinický předmět
Zubní lékařství
Prerekvizity : {splněna jedna z anatomií}
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Sylabus
KURZ SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE je předmět volitelný pro 2. a vyšší ročníky všech forem studia. Podmínkou přihlášení je úspěšně složená zkouška z Anatomie.
Výuka ve formě přednášek a praktik probíhá jako týdenní kurz v letním období (červenec a srpen) ve Výukovém středisku RUK v Peci p. Sněžkou. Posluchači, kteří mají o tento kurz zájem, si ho zapíší do SISu na začátku letního semestru v termínu přihlašování volitelných předmětů vypsaném studijním oddělením.

V průběhu letního semestru obdrží informativní mail k přihlašování na kurz. Následně se musí přihlásit osobně na ÚTV do jednotlivých turnusů a zaplatit poplatek za kurz.

Informace a pokyny jsou na začátku letního semestru zveřejněny též na webových stránkách ÚTV.

Při zápisu do jednotlivých turnusů mají do určitého přesně stanoveného termínu přednost studenti, kteří mají předmět zapsaný řádně v SISu. Není-li po tomto období kapacita naplněna, mohou se dále hlásit i studenti, kteří nenárokují kredity.

Kurz je ukončen pro studenty zapsané v SISu zápočtem.

Poslední úprava: Holanová Marcela (31.01.2018)
Literatura

Capko, J.: Fyzikální terapie. Grada 2001

Čihák, R.: Anatomie člověka. Grada 2001

Kol.autorů.: Alternativní medicína. Grada 2002

Krejčová, I.: Thajské masáže. Fontána 2001

Kvapilík, J.: Sportovní masáž pro každého. Olympia, Praha 1991

Lewit, K.: Manipulační léčba. Sdělovací technika 2003

Riegelová, J.: Rekreační sportovní masáž. UP Olomouc 2002

Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie člověka. Grada 2001

Poslední úprava: Holanová Marcela (22.06.2017)
Požadavky k zápisu

Doporučeno pro všechny obory 2., 3., 4., 5., 6. ročník

Poslední úprava: DSVOBOD (20.02.2012)