PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tělesná výchova 1 - B00366 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Physical Education 1
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: 366
Garant: PaedDr. Josef Marcoň
Patří mezi: Povinné LEK20 2.r._23/24
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Je prerekvizitou pro: B00478, B80478
Anotace
Poslední úprava: Erudio (30.08.2006)
Na rozdíl od patogenetického myšlení prosazujeme salutogenetický model, který akcentuje psychosociální faktory zdraví a chápe je jako kvantifikovatelné kontinuum.Výuka tělesné výchovy je zaměřena na získání potřebných vědomostí, znalostí a pohybových dovedností s přihlédnutím na specifiku oboru studia.
Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (07.02.2020)

Obsahem předmětu je získávání a zdokonalování pohybových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob a o relaxačních a regeneračních účincích pohybové činnosti.

Literatura
Poslední úprava: Jana Kolářová (07.02.2020)

Povinná:

  • Dovalil, Josef. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve sportovním tréninku. [Praha]: Olympia, 1986, 208 s. ISBN .
  • Arteaga Gómez, Ruth. Aerobik a step aerobik. Praha: Ottovo nakladatelství, 2009, 192 s. ISBN 978-80-7360-854-5.
  • Hájková, Jana. Aerobik - soutěžní formy : kompletní průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2006, 183 s. ISBN 80-247-1311-X.
  • Havlíčková, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže I : obecná část. Praha: Karolinum, 1999, 203 s. ISBN 978-80-7184-875-2.
  • Choutka, Miroslav, Dovalil, Josef. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1987, 318 s. ISBN .
  • Máček, Miloš, Máčková, Jiřina. Fyziologie tělesných cvičení. Praha: Onyx, 1995, 95 s. ISBN 80-85228-20-3.
  • Máček, Miloš, Vávra, Jan. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum, 1988, 353 s. ISBN .
  • Cooper, Robert K. Health and Fitness Excellence: The Scientific Action Plan. Boston: Houghton Mifflin; First Printing edition, 1988, 523 s. ISBN .

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Jana Kolářová (07.02.2020)

Výuka je zakončena v každém semestru zápočtem. Součástí zápočtu I. ročníku je test z plavání.

Studenti, kteří se nemohou aktivně zúčastnit povinné výuky TV ze zdravotních důvodů, jsou povinni absolvovat přednášky a semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK