PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zimní výcvikový kurz I. - B00069 (volitelný předmět)
Anglický název: Winter Training Course I.
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: 30
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: telvy@lf1.cuni.cz
Staré označení: 69
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Josef Marcoň
Atributy: Adiktologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
Lékařství
Nutriční terapeut
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Sylabus

ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ je předmět volitelný pro všechny ročníky a formy studia. Výuka probíhá jako týdenní pobyt na horách, kombinující sjezdové lyžování, běžecké lyžování a snowboarding.

Obsahem předmětu je získání lyžařských a snowboardingových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob a o relaxačních účincích pohybové činnosti v horském prostředí. Dále poskytnutí a organizace pomoci při úrazu, všeobecné zásady bezpečného pobytu na horách a sociální a společenské aspekty zde provozovaných aktivit.

Posluchači, kteří mají o tento kurz zájem, si ho na začátku zimního semestru zapíší do SISu v termínu určeném pro ostatní volitelné předměty dle pokynů studijního oddělení.

Zapsaní studenti následně obdrží informativní mail o přihlašování a termínech.

Lůžková kapacita v jednotlivých objektech je objednávána podle počtu studentů zapsaných řádně do SISu.

Informace a pokyny jsou na začátku zimního semestru zveřejněny též na webových stránkách ÚTV.

Kurz je ukončen zápočtem.

Poslední úprava: Holanová Marcela (22.06.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK