PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail O02317085 Aktivní sociální učení zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317001 Anatomie a fyziologie zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317035 Atletika letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317087 Didaktické praktikum oba 0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317044 Didaktika rodinné výchovy I zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317048 Didaktika rodinné výchovy II zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O01317186 Didaktika výchovy ke zdraví letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317054 Dítě předškolního věku zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317071 Domácí násilí zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317012 Duševní hygiena oba 0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317015 Ekonomika letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317023 Estetika I zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317026 Estetika II letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317051 Exkurze a klinická praxe oba 0/1, Z [TS] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317082 Globální výchova zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317033 Gymnastika zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317028 Chemie a ekologie zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317079 Kapitoly ze speciální pedagogiky zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317064 Klinická výživa letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317088 Komunikace s klientem zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317068 Konstruování gender v rodinných systémech zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317025 Kultura bydlení zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317020 Kultura osobního projevu zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317074 Kurz první pomoci zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317076 Lékařská regenerace a kosmetika letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317037 Letní výcvikový kurz letní letní s.:0/0, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317017 Matrimoniologie letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317056 Matrimoniopatologie zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317046 Multikulturní výchova letní letní s.:0/2, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317030 Nauka o potravinách zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317007 Návykové látky a prevence závislostí zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317065 Nové náboženské směry zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317097 Ochrana zdraví a první pomoc ve škole oba 1/1, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317003 Ontogenetický vývoj letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317062 Patopsychologie zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPSY 11410 ne ne
detail O02317050 Pedagogická praxe na SŠ zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317049 Pedagogická praxe na ZŠ letní letní s.:0/0, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317039 Plavání zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317075 Pohyb a relaxace letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317038 Pohybové hry zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317055 Postižené dítě v rodině letní letní s.:2/0, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317031 Potravinářská technologie letní letní s.:1/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317014 Právní otázky rodiny letní letní s.:1/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317080 Prevence kriminality mládeže letní letní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O01317183 Prevence sociálně patologických jevů letní letní s.:1/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317086 Prevence šikanování letní letní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317060 Problémy sociální patologie letní letní s.:0/2, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317052 Projektový úkol zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317013 Psychologie zdraví zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317004 Reprodukční zdraví letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317042 Rodinná výchova letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O01317185 Rodinné soužití letní letní s.:1/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317096 Seminář k diplomové práci oba 0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317070 Seminář k novým náboženským směrům letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317083 Seminář k sexuální výchově letní letní s.:0/2, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317069 Seminář k teoriím feminismu letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317024 Seminář z aplikované estetiky 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317027 Seminář z aplikované estetiky 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317091 Seminář z arteterapie letní letní s.:0/2, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317095 Seminář z didaktiky oba 0/1, Z [HS] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317092 Seminář z ergoterapie letní letní s.:0/2, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317066 Seminář z etiky zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317081 Seminář z výchovné dramatiky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317032 Seminář z výživy zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317018 Sociálně právní ochrana rodiny zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317053 Sociální pediatrie zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317059 Sociální politika letní letní s.:1/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317011 Sociální psychologie zimní zimní s.:1/1, Z(+Zk) [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317073 Sociální síť letní letní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317072 Sociální zabezpečení letní letní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317016 Sociologie rodiny zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317061 Stáže v centrech odborné pomoci oba 0/2, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317057 Syndrom CAN letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail OSST466 Technologie výživy I. zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 41-STUD 11410 ne ne
detail OSST467 Technologie výživy II. zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 41-STUD 11410 ne ne
detail O02317036 Teorie tělesné kultury zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail OSST470 Úvod do didaktiky rodinné výchovy zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-STUD 11410 ne ne
detail O02317009 Úvod do psychologie* zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317019 Úvod do studia estetiky zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317067 Úvod do systemického myšlení letní letní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317078 Užitkové rostliny a výživa letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317043 Výchova k manželství a rodičovství letní letní s.:0/2, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317045 Výchova k podpoře zdraví letní letní s.:0/2, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317041 Výchova ke zdravému životnímu stylu letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317010 Vývojová psychologie letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317029 Výživa letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O01317182 Výživa a zdraví zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317006 Základy klinické medicíny zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317063 Základy pečovatelství letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317008 Základy pediatrie zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O01317181 Základy reprodukčního zdraví a sexuální výchovy zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail OK0617181 Základy reprodukčního zdraví a sexuální výchovy zimní zimní s.:0/0, Z [HS] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317005 Základy sexuologie zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O01317182X Zdravá výživa zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O01317184 Zdraví a životní styl zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317098 Zdravotní gramotnost pro pedagogy letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317084 Zdravotní tělesná výchova zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 41-KPG 11410 ne ne
detail O02317034 Zimní výcvikový kurz zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 41-KPG 11410 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK