Kategorizace předmětu > Učitelství
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail TEAART Výtvarná výchova 3
detail TEABIO Biologie 46
detail TEABOH Bohemistika 110
detail TEABSC Základy pedagogiky 4
detail TEADRA Dramatická výchova 35
detail TEAENG Angličtina 129
detail TEAFRA Francouzština 258
detail TEAGEN Předměty obecného základu 17
detail TEAGER Němčina 191
detail TEAHIS Dějepis 291
detail TEACHE Chemie 50
detail TEAMAT Matematika 39
detail TEAMUS Hudební výchova 114
detail TEAOVY Občanská výchova 201
detail TEAPED Pedagogika 99
detail TEAPHY Fyzika 21
detail TEAPSY Psychologie 8
detail TEARUS Ruština 49
detail TEARVY Rodinná výchova 98
detail TEASPO Tělesná výchova 50
detail TEATEC Základy techniky 51