Kategorizace předmětu > Sport
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail SPOACX 0
detail SPOBMS Předměty biomedicínského základu 61
detail SPODIS Tělesná a pracovní výchova pro postižené 4
detail SPOEXT Předměty širšího základu 116
detail SPOGEN Předměty obecného základu 43
detail SPOMNG Management 26
detail SPOREH Rehabilitace 49
detail SPOSOC Předměty společenského základu 32
detail SPOSPE Předměty odborného základu 139