PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail SPOACX 0
detail SPOBMS Předměty biomedicínského základu 108
detail SPODIS Tělesná a pracovní výchova pro postižené 4
detail SPOEXT Předměty širšího základu 122
detail SPOGEN Předměty obecného základu 72
detail SPOMNG Management 18
detail SPOREH Rehabilitace 69
detail SPOSOC Předměty společenského základu 52
detail SPOSPE Předměty odborného základu 203
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK