Kategorizace předmětu > Sport
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail SPOACX 0
detail SPOBMS Předměty biomedicínského základu 54
detail SPODIS Tělesná a pracovní výchova pro postižené 4
detail SPOEXT Předměty širšího základu 116
detail SPOGEN Předměty obecného základu 42
detail SPOMNG Management 20
detail SPOREH Rehabilitace 51
detail SPOSOC Předměty společenského základu 28
detail SPOSPE Předměty odborného základu 136