Kategorizace předmětu > Filosofie
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail PHSEXT Předměty širšího základu 33
detail PHSGEN Předměty obecného základu 178
detail PHSSPE Filozofie 6