Kategorizace předmětu > Filosofie
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail PHSEXT Předměty širšího základu 42
detail PHSGEN Předměty obecného základu 9
detail PHSSPE Filozofie 6