PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail NMST511 Analýza censorovaných dat zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST531 Analýza censorovaných dat zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST561 Analýza kategoriálních dat zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail MS710P44 Analýza směrových dat letní letní s.:1/1, Zk [HT] 31-710 11310 ne ne
detail NMST564 Aplikace statistiky ve výzkumném procesu letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP533 Aplikovaná stochastická analýza zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST533 Asymptotické metody inference zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST431 Bayesovské metody letní letní s.:2/2, Z+Zk [] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA600 Beseda KPMS oba 0/1, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST537 Časové řady zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST414 Časové řady letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST605 Časové řady pro pokročilé zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMFP436 Data Science 2 letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP462 Diferenciální rovnice pro pravděpodobnost letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP569 Entropie v pravděpodobnostních dynamických systémech letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP532 Ergodická teorie letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail MS710P36 Geostatistika letní letní s.:2/1, Zk [HT] 31-710 11310 ne ne
detail NMTP537 Limitní věty pro součty náhodných veličin zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA407 Lineární regrese zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST422 Longitudinální a panelová data letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP561 Malliavinův počet zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP562 Markovské procesy letní letní s.:4/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST701 Matematická statistika letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail MS710P05 Matematická statistika letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-710 11310 ne ne
detail NMST711 Matematická statistika A letní letní s.:2/2, Z+Zk [] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA331 Matematická statistika 1 zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA332 Matematická statistika 2 letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST424 Matematická statistika 3 letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST545 Matematická statistika 4 zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail MS710P38 Matematické modelování v geovědách zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 31-710 11310 ne ne
detail NMST442 Maticové výpočty ve statistice letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KNM 11320 ne ne
detail NMTP539 Metody Markov Chain Monte Carlo zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMAI061 Metody matematické statistiky letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KSI 11320 ne ne
detail MD360P53N Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření letní letní s.:1/1, Z [HT] 31-360 11310 ne ne
detail NMST539 Mnohorozměrná analýza zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST603 Moderní metody matematické statistiky zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST434 Moderní statistické metody letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA334 Náhodné procesy 1 letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA409 Náhodné procesy 2 zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST436 Návrhy experimentů zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP565 Nemarkovská teorie hromadné obsluhy zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA401 Oborový seminář zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA601 Oborový seminář z pravděpodobnosti a matematické statistiky oba 0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST532 Plánování a analýza lékařských studií letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST705 Plánování experimentů a predikční vícerozměrná analýza letní letní s.:0/3, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST547 Pokročilé aspekty prostředí R zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP566 Pokročilé Markovovy řetězce letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMEK563 Pokročilé partie ekonometrie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA603 Pokročilé partie oboru letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA602 Pokročilé partie oboru zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST432 Pokročilé regresní modely letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST611 Pokročilý statistický seminář oba 0/1, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMAI165 Praktikum z pravděpodobnostních metod zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KSI 11320 ne ne
detail NMSA211 Pravděpodobnost zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMMB407 Pravděpodobnost a kryptografie letní letní s.:4/0, Zk [HT] 32-KA 11320 ne ne
detail NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTM403 Pravděpodobnost a matematická statistika I zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KDM 11320 ne ne
detail NMTM404 Pravděpodobnost a matematická statistika II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KDM 11320 ne ne
detail O02310042 Pravděpodobnost a statistika oba 2/2, Z+Zk [HT] 41-KMDM 11410 ne ne
detail NMAI059 Pravděpodobnost a statistika 1 letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-IUUK 11320 ne ne
detail NMAX059 Pravděpodobnost a statistika 1 oba 2/2, Z+Zk [HT] 32-STUD 11320 ne ne
detail NMFM408 Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA170 Pravděpodobnostní a statistické problémy letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA160 Pravděpodobnostní a statistické problémy letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMAI060 Pravděpodobnostní metody zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KSI 11320 ne ne
detail NMTP450 Pravděpodobnostní seminář 1 letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP521 Pravděpodobnostní seminář 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP551 Pravděpodobnostní seminář 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail MS710P26 Prezentace výsledků a zpracování experimentálních dat zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 31-710 11310 ne ne
detail NMTP434 Principy invariance letní letní s.:4/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA260 Principy statistického myšlení zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA262 Proseminář z pravděpodobnosti a matematické statistiky letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST543 Prostorová statistika zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP438 Prostorové modelování letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST444 Robustní statistické metody letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST604 Robustní statistika a ekonometrie - regresní analýza trochu jinak letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP570 Rozdělení s těžkými chvosty letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail MS710S23A Seminář aplikované statistiky zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 31-710 11310 ne ne
detail NMTP611 Seminář o stochastických evolučních rovnicích oba 0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP613 Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP614 Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy II letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST571 Seminář z psychometrie letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMAG467 Seminář ze stochastické geometrie oba 0/1, Z [HS] 32-MUUK 11320 ne ne
detail NMST535 Simulační metody letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA697 Speciální přednáška pro doktorandy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA698 Speciální přednáška pro doktorandy letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP436 Spojité martingaly a čítací procesy letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail MD360P05 Statistická analýza dat I letní letní s.:2/2, Z [HT] 31-340 11310 ne ne
detail NMST541 Statistická kontrola jakosti letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST552 Statistické konzultace oba 0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST570 Statistické metody v psychometrii zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST551 Statistický projektový seminář zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST450 Statistický seminář 1 letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST703 Statistika zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail MD360P03Z Statistika zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 31-710 11310 ne ne
detail OKB2310N17 Statistika a pravděpodobnost letní letní s.:0/0, KZ [HS] 41-KMDM 11410 ne ne
detail OB2310217 Statistika a pravděpodobnost letní letní s.:1/2, KZ [HT] 41-KMDM 11410 ne ne
detail OKB2310217 Statistika a pravděpodobnost letní letní s.:0/0, KZ [HS] 41-KMDM 11410 ne ne
detail OB2310007 Statistika a pravděpodobnost letní letní s.:0/2, KZ [HT] 41-KMDM 11410 ne ne
detail ORMA10301 Statistika a pravděpodobnost letní letní s.:0/0, KZ [HS] 41-KMDM 11410 ne ne
detail OB2310N217 Statistika a pravděpodobnost letní letní s.:1/2, KZ [HT] 41-KMDM 11410 ne ne
detail OB1310205 Statistika a pravděpodobnost prohlubující seminář letní letní s.:0/1, Z [HT] 41-KMDM 11410 ne ne
detail OKB1310205 Statistika a pravděpodobnost prohlubující seminář letní letní s.:0/0, Jiné [HS] 41-KMDM 11410 ne ne
detail NMFM301 Statistika pro finanční matematiky zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMFM332 Statistika pro finanční matematiky 2 letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP432 Stochastická analýza letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP541 Stochastická geometrie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP543 Stochastické diferenciální rovnice zimní zimní s.:4/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST562 Stochastické modelování v biologii letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMEK613 Stochastické modelování v ekonomii a financích oba 0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMFM505 Stochastické modely pro finance a pojišťovnictví letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA431 Stochastické problémy ve vědě a praxi zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMEK615 Stochastické programování a aproximace oba 0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP576 Struktury podmíněné nezávislosti letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP612 Systémy částic letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA571 Teorie informace ve financích a statistice letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP578 Teorie kvantové pravděpodobnosti letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA333 Teorie pravděpodobnosti 1 zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMSA405 Teorie pravděpodobnosti 2 zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP545 Teorie pravděpodobnostních rozdělení zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMFM503 Teorie rizika zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST438 Výběrová šetření zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMFM615 Vybrané partie z finanční matematiky 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMFM616 Vybrané partie z finanční matematiky 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP602 Vybrané partie z prostorového modelování letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMTP567 Vybrané partie ze stochastické analýzy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST704 Základy biostatistiky letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail MS710P09 Základy biostatistiky letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 31-710 11310 ne ne
detail MD360P51 Základy ekonometrie zimní zimní s.:2/1, Z [HT] 31-360 11310 ne ne
detail NMFM310 Základy matematického modelování letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMFM334 Základy regrese letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail NMST412 Zobecněné lineární modely letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320 ne ne
detail MS710P15 Zpracování dat v geologii letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 31-710 11310 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK