Kategorizace předmětu > Právo
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail LAWADM Správní právo 10
detail LAWBUS Obchodní právo 5
detail LAWCIV Občanské pravo 15
detail LAWCON Ústavní právo 10
detail LAWCRI Trestní právo 13
detail LAWECO Teorie národního hospodářství 7
detail LAWENV Právo životního prostředí 6
detail LAWEUR Evropské právo 5
detail LAWEXT Předměty širšího základu 8
detail LAWFIN Finanční právo 8
detail LAWHIS Dějiny práva 12
detail LAWINT Mezinárodní právo veřejné 9
detail LAWIPR Mezinárodní právo soukromé 3
detail LAWLAB Pracovní právo a sociální zabezpečení 8
detail LAWLAN Cizí jazyky pro právníky 49
detail LAWROM Římské právo 5
detail LAWTHE Teorie práva 9