PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail MG422P10 Aplikovaná mikropaleontologie zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422T32 Biostratigrafické metody v terénu letní letní s.:2/0, Z [DS] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P31 Biostratigrafie a biostratigrafické metody I zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P34 Biostratigrafie a biostratigrafické metody II letní letní s.:1/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P59 Biostratigrafie terestrických sedimentů kenozoika letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG451S33 Diplomový seminář aplikované geologie letní letní s.:0/2, Z [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG420P05 Dynamická Země: vybrané otázky z moderní geologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P54 Evoluce paleozoických spór zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P37 Evoluční paleobiologie, astrobiologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P40 Fosilní stopy a ichnostavba sedimentů zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG420P02 Geobiologie I. zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG420P03 Geobiologie II. letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421T04E Geologic field trips letní letní s.:0/3, Z [DS] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P38 Geologie sedimentárních pánví zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P43 GIS a DPZ v geologii II letní letní s.:1/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG451P05E Groundwater hydraulics oba 2/1, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P28 Hospodaření s vodními zdroji letní letní s.:3/0, Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P05 Hydraulika podzemní vody I zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P06 Hydraulika podzemní vody II letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P03 Hydrochemie I zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 31-550 11310 ne ne
detail MG451P08 Hydrochemie II letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P67 Instrumentace a monitoring v IG zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P62 Inženýrská geologie I zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG421P35 Karbonátová mikrofacie letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P18 Klasifikace a taxonomie v paleontologii letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P30 Křehká tektonika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P08 Kutikulární analýza zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG431P43 Legislativa a státní správa zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 31-430 11310 ne ne
detail MG421P37 Magmatické systémy letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG452P70 Matematické modelování v geomechanice letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P65 Matematické modelování v geomechanice I letní letní s.:2/1, Z [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P71 Matematické modelování v geomechanice II zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P15 Matematické modelování v mechanice podzemní vody zimní zimní s.:2/0, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P65E Mathematical modeling in geomechanics I letní letní s.:2/1, Z [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P61 Mechanika skalních hornin zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P55 Mechanika zemin I zimní zimní s.:2/3, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P60 Mechanika zemin II letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG422C48 Metody a formální náležitosti vědecké práce letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG451P32 Metody HG průzkumu zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P56 Metody IG průzkumu I letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P73 Metody IG průzkumu II zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG421P28 Metody izotopového výzkumu kvartéru letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG451P54 Metody zakládání staveb zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG422P52 Mikrobiofaciální analýza zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P11 Mikropaleontologie zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P25 Numerické metody paleontologie letní letní s.:1/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG451P75 Numerické modelování v aplikované geologii zimní zimní s.:0/3, Z [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P18 Ochrana podzemních vod letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG422P22 Paleobiologie prekambria a spodního paleozoika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P07 Paleobotanika letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P27 Paleoekol. živočišstva letní letní s.:2/2, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P57 Paleoekologie kvartéru letní letní s.:2/0, Z [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P26 Paleoekologie rostlin zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P30 Paleogeografie a biochronologie vyšších obratlovců zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P33 Paleogeografie mesozoika a kenozoika letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P29 Paleogeografie paleozoika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P45 Paleoklimatologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P32 Paleontologické instrumentální metody letní letní s.:1/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P36 Paleontologie fosilních obratlovců zimní zimní s.:3/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P15 Paleontologie vyšších obr. se zvl.zř. k vývoji savců a člověka letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P63 Palynologie kvartéru letní letní s.:1/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P33 Petrologie a technologie uhlí zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P13 Petrologie sedimentárních hornin letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG420P10 Plutons, volcanoes, and orogeny through time letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P25 Principy a metody stratigraf. výzkumu zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG420S01 Proseminář z geobiologie zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P15 Příčiny a následky klimatických jevů v kvartéru letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P21 Přírodní katastrofy letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG452P77 Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového indexu pozemků letní letní s.:2/0, Z [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG451P64 Regionální inženýrská geologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG420P11 Rock magnetism in practice letní letní s.:0/2, Z [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P16 Sedimentologie karbonátů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P58 Sekvenční stratigrafie letní letní s.:1/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG451S34 Seminář k závěrečné práci letní letní s.:0/2, Z [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG422P16 Srovnávací anatomie recentních a fosilních obratlovců letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P05 Statistické metody v paleontologii zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG451P19 Stopovače a stopovací zkoušky v hydrogeologii zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG422P35 Tafonomie I zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P55 Tafonomie mikroskopických společenstev zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422T44 Terénní cvičení z paleobotaniky letní letní s.:5/0, Z [DS] 31-420 11310 ne ne
detail MG422DP2 Terénní cvičení z paleont. pro diplomanty letní letní s.:3/0, Z [DS] 31-420 11310 ne ne
detail MG420T04 Terénní kurs z geobiologie letní letní s.:1/0, Z [TS] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P17 Těžké minerály letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P38 Určování fosílií z úlomků zimní zimní s.:0/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P42 Úvod do archeologie pro geology zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422C04 Úvod do molekulární paleontologie letní letní s.:0/2, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P24 Vybrané kapitoly z paleoekologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P56 Vývoj člověka zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P21 Vývoj krytosemenných rostlin letní letní s.:2/1, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P20 Vývoj rostlinstva letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG431P45 Základy ekonomie zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 31-430 11310 ne ne
detail MG421P22 Základy faciálního studia sedimentárních formací letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422C47 Základy filmování (video) letní letní s.:0/2, Z [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P04A Základy fotografování a spec. makrofotografie zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG421P27 Základy karsologie a paleokarsologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG420P08 Základy paleoceánografie zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG422P60 Základy palynologie letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG451P53 Základy stavitelství zimní zimní s.:4/0, Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
detail MG420P12 3D modeling in geology letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 31-420 11310 ne ne
detail MG451P60E 4EU+ Soil mechanics II letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 31-450 11310 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK