Kategorizace předmětu > Umění
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ARTAPL Aplikovaná umění 27
detail ARTCOM Umění a masmédia 4
detail ARTFIN Výtvarná umění 82
detail ARTGEN Předměty obecného základu 46
detail ARTHIS Dějiny umění 37