NástěnkaNástěnka(verze: 240)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Husitská teologická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Lucie Kopecká   
Katedra: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Platnost od: 11.02.2022   
Platnost do: 30.09.2022   
Lístek vytvořen: 25.02.2022 13:20   
Poslední změna: 25.02.2022 13:20 
Výsledky zápočtových testů z latiny - 10. 2. 2022 

Výsledky zápočtových testů z latiny – 10. 2. 2022:

Cerman, Tomáš L I: ANO;

Dřízhal, Peter L I: NE (nutno ještě zopakovat, vyjasnit a procvičit probranou latinskou látku);

Klenovcová, Eva L I: oprava (hlavní problémy: odvozeniny slovesa „esse“, indikativ imperfekta; chyby a nepřesnosti v překladu, chybějící určení vyznačených slov);

Konupková, Kateřina L II: oprava (hlavní problémy: určování  a překlad slovesných tvarů, chyby a nepřesnosti v překladu, určování probraných druhů vedlejších vět, chybějící či neúplná určení vyznačených slov);

Kováčová, Vanessa L I: NE, úkoly 1 – 6 možno zkusit opravit, úkoly 7, 8 je nutno psát znovu (hlavní problémy: 3. deklinace, přivlastňovací zájmena a jejich skloňování, participium prézentu aktiva – tvorba, skloňování a způsoby překladu, chybějící překlad vět a určení vyznačených slov);

Micka, Dominik L I: NE, úkoly 1, 3, 5 možno zkusit opravit, ostatní úkoly je nutno psát znovu (hlavní problémy: 2. a 3. deklinace, indikativ futura I, participium prézentu aktiva – tvorba, skloňování a překlad, chyby a nepřesnosti v překladu);

Moravcová, Koleta L I: oprava (hlavní problémy: 3. deklinace, přivlastňovací zájmena a jejich skloňování, chyby a nepřesnosti v překladu, chybějící určení vyznačených slov);

Nepejchalová, Michaela L I: NE (hlavní problémy: povinná slovíčka k L I, 3. deklinace, odvozeniny slovesa „esse“, indikativ futura I sloves 3. a 4. konjugace, přivlastňovací zájmena a jejich skloňování, participium prézentu aktiva – tvorba, skloňování, chyby a nepřesnosti v překladu);

Stodolová, Eliška L I: oprava (hlavní problémy: 3. deklinace, indikativ futura I sloves 3. a 4. konjugace, participium prézentu aktiva – užití a překlad, chyby a nepřesnosti v překladu);

Větrovec, Filip L I: NE, úkoly 1 – 6 možno zkusit opravit, úkoly 7, 8 je nutno psát znovu (hlavní problémy: 3. deklinace, odvozeniny slovesa „esse“, indikativ futura I sloves 3. a 4. konjugace, povinná slovíčka k L I, přivlastňovací zájmena a jejich skloňování, participium prézentu aktiva – tvorba, skloňování, překlad, chyby a nepřesnosti v překladu);

Vrbová, Ema L I: NE, úkoly 1 – 6 možno zkusit opravit, úkoly 7, 8 je nutno psát znovu (hlavní problémy: 3. deklinace, odvozeniny slovesa „esse“, přivlastňovací zájmena a jejich skloňování, participium prézentu aktiva – tvorba, skloňování, způsoby překladu, chyby a nepřesnosti v překladu).

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK