NástěnkaNástěnka(verze: 240)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP3015 Introduction to US Law
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.   
Katedra: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)   
Platnost od: 27.02.2015   
Platnost do: 01.01.2043   
Lístek vytvořen: 27.02.2015 18:45   
Poslední změna: 27.02.2015 18:45 
Informace k předmětu Introduction to US Law 

Povinně volitelný předmět "Introduction to US Law" (4 kredity)

Předmět Introduction to US Law je pořádán ve spolupráci s NOVA Southeastern University (Florida, USA) a je organizován na bázi blokové výuky v letním semestru (cca. 8x2 hodiny během dvou týdnů v dubnu/květnu příslušného letního semestru). Vyučujícím je profesor z této partnerské univerzity v USA.

Zvláštní možností spojenou s úspěšnou účastí v kurzu je to, že několik nejúspěšnějších studentů podle výsledků zkoušky a hodnocení práce v hodinách (cca. 2-3 studenti i s přihlédnutím k jejich dosavadním studijním výsledkům na PF UK) bude osloveno s nabídkou jednosemestrálního studijního pobytu na NOVA Southeastern University s odpuštěním školného. Předpokládá se rovněž poskytnutí finanční podpory ze strany PF UK ve formě stipendia z tzv. institucionálního rozvojového plánu na podporu mobility studentů k částečnému pokrytí nákladů pobytu (v závislosti na aktuálních finančních možnostech PF UK, nelze bezvýhradně garantovat).

V současnosti je vyjednávána možnost pro absolventy tohoto studijního pobytu dokončit (po absolutoriu na PF UK) studium J.D. na NOVA Southeastern University za zvýhodněných podmínek.


Výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce, je proto nutné, aby studenti, kteří si předmět zapíší, ovládali tento jazyk na vysoké úrovni jak při mluveném projevu (očekává se velmi interaktivní systém výuky ze strany amerických profesorů - především metodou tzv. case study, diskuzí), tak písmem (závěrečná zkouška je skládána písemně a hodnocena přímo americkým vyučujícím). V tomto směru má předmět rovněž sloužit jako jedna z možností přípravy studentů pro jejich případný výjezd ke studiu v anglickém jazyce na zahraničních univerzitách.

Obsahově bude předmět zaměřen na některou konkrétní oblast práva USA (pro letní semestr tohoto akademického roku nám zatím nebylo konkrétní zaměření americkou stranou oznámeno - v uplynulých letech byl zaměřen na občanská práva/pracovní právo/ústavní právo atd.) s tím, že v jeho rámci bude kladen důraz i na představení hlavních institutů a obecného způsobu fungování Common Law systému jako takového v USA.


Hlavním cílem předmětu Introduction to US Law je především to, aby se studenti mohli seznámit s odlišným právním řádem tzv. Common Law a osvojili si tak (vedle znalosti určité oblasti právního řádu USA) rovněž základní schopnost komparativního přístupu k právu. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět je možno si za předpokladu jeho úspěšného absolvování zapsat pouze jednou, je vhodné, aby se kurzu účastnili především studenti vyšších ročníků, kteří již mají dostatečnou znalost českého práva, právního rámce EU a principů mezinárodního práva a mohou tak plně využít této příležitosti ke komparativnímu studiu. Rovněž s ohledem na skutečnost, že k zahraničnímu pobytu na NOVA Southeastern University může být nominováno pouze několik nejlepších studentů, je výhodou si předmět zapsat až ve vyšším ročníku.

Termíny výuky zadané v IS jsou pouze fiktivní. Konkrétní dny a hodiny, kdy bude výuka konána budou sděleny přípisem formou e-mailové zprávy v průběhu dubna daného akademického roku. Proto se všem studentům doporučuje, aby na tento předmět chodili podle rozvrhu sděleného v dubnu daného kalendářního roku.

Bližší informace o předmětu je možno získat na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (Martin Štefko) nebo na zahraničním oddělení (David Kohout).

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK