NástěnkaNástěnka(verze: 247)
Hledání lístků
   Přihlásit přes CAS
seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněPředmět seřadit sestupněseřadit vzestupněRozvrhový lístek seřadit sestupněseřadit vzestupněOsoba seřadit sestupněseřadit vzestupněKatedra seřadit sestupněseřadit vzestupněAktualizace Titulek
detail KTF KDKU286 Barokní architektura 2 23bKDKU286p1 Mgr. Tereza Panošková Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 21.02.2024 15:25 Konečné změny rozvržení v předmětu
detail PF HSPV0003 Psychologie pro právníky Eva Kučerová Katedra politologie a sociologie (22-KPS) 21.02.2024 10:01 Psychologie pro právníky - STOP stav
detail PF   prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 20.02.2024 19:24 OPP III prezentace
detail PF   prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 20.02.2024 19:17 OPP I prezentace
detail KTF KDKU242 Barokní umění v Itálii 2 23bKDKU242p1 prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 20.02.2024 10:58 Změna výuky předmětu
detail PF HPOP0009 Občanské právo procesní III Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 20.02.2024 10:18 Semináře dr. Pohla - domácí příprava
detail MFF NOFY048 Problémy současné fyziky II 23bNOFY048x01 doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D. Ústav teoretické fyziky (32-UTF) 20.02.2024 09:44 Začátek semestru jaro 2024
detail PF   Bc. Tereza Šenoltová Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 20.02.2024 09:15 Zrušení konzultačních hodin doc. Magdaleny Pfeiffer 21.2. a 28.2.
detail KTF KDKU213 Výběrový seminář barokního umění 2 23bKDKU213x01 Mgr. Tereza Panošková Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 19.02.2024 19:58 Změna výuky pro LS
detail KTF KDKU066 "Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820 23bKDKU066p1 19.02.2024 14:48 Změna rozvržení od 1. 3. 2024
detail KTF KHIS039 Pomocné vědy historické novověku 2 23bKHIS039x01 Mgr. Tereza Panošková Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 19.02.2024 11:42 Změna v rozvržení a výuky předmětu
detail KTF KDKU129 Profánní ikonografie 2 23bKDKU129x01 Mgr. Tereza Panošková Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 19.02.2024 11:40 Změna ve výuce- od 6.3.2024
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 19.02.2024 10:41 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail MFF NSWI041 Úvod do softwarového inženýrství doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) 19.02.2024 10:17 Materials
detail MFF NOFY060 Experimentální metody fyziky II doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) 19.02.2024 10:17 Experimentální metody fyziky II
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.02.2024 01:04 Výsledky Prosem. SZ po 3.oprav. termínu (10.1.a 31.1. a 6.2. 2024) - prezenční a komb. studium
detail FHS   PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. Katedra historických věd (24-KHV) 16.02.2024 23:08 nadpočetné zápisy do kurzů M. Ondo Grečenkové
detail FHS   PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. Katedra historických věd (24-KHV) 16.02.2024 23:07 začátek kurzů M. Ondo Grečenkové
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 16.02.2024 12:13 Konzultační hodiny lektorů KTV - LS 2023/2024
detail KTF KHIS232 Stará Praha a okolí prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) 16.02.2024 09:28 29. února v 16:30 exkurse na Karlův most III
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 15.02.2024 14:42 státnice z analýzy dat (30.1.2024)
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 14.02.2024 09:54 Konzultační hodiny členů katedry TP - LS 2023/2024
detail PF   JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 13.02.2024 21:39 Generická témata diplomových prací - KTP
detail PF   Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 13.02.2024 13:43 Zveřejnění zadání a aktualizovaného model. řešení pís. části SZZK z občanského práva
detail KTF KDKU317 Podoby a metody dějin umění ve 2. polovině 20. století 23bKDKU317p1 doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 13.02.2024 09:34 Výukový materiál a výuka předmětu v LS
detail PF HSZK0420 Písemná část státní závěrečné zkoušky ze správního práva prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 12.02.2024 11:39 Upřesňující informace k písemné části státní závěrečné zkoušky ze správního práva
detail PF   Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 09.02.2024 16:22 Zveřejnění zadání a modelového řešení písemné části SZZK z občanského práva
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 09.02.2024 12:32 Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v LS 2023/24
detail PF HSZK3410 Písemná část státní závěrečné zkoušky z ústavního práva Bc. Kateřina Žáková Katedra ústavního práva (22-KUP) 08.02.2024 16:38 Komise pro SZZK - Ústavní právo - HSZK 0410, HSZK 3410, HSO410
detail PF HPOP0024 Správní právo IV prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 08.02.2024 12:23 KLP 1_2024 - Zadání a vzorové řešení
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 07.02.2024 12:20 Odpolední posilovna pro fakultní veřejnost od 19.2.2024 opět v provozu v rámci LS 2023/24!
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 07.02.2024 12:13 Nabídka zahraničního letního TV kurzu - Zdraví a kondice u moře, Itálie-Pesaro, 6.-15.9.2024
detail KTF KDKU097 Stavebně historický průzkum 1 23bKDKU097p1 Mgr. Tereza Panošková Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 05.02.2024 16:10 Výuka a zápis předmětu
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 05.02.2024 11:54 Diplomový seminář TP - 22.4.2024
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 05.02.2024 09:31 státnice z analýzy dat (23.1.2024)
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.02.2024 21:28 Výsledky Prosem. SZ po 2.oprav. termínu (10.1.a 31.1.2024) - prezenční a komb. studium
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 02.02.2024 14:02 Výsledky zápočtových testů z latiny - 26. 1. a 2. 2. 2024
detail PF   31.01.2024 14:53 Kurzy Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) pro letní semestr 2023/2024
detail FSV JSB537 Kvantitativní analýza dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 30.01.2024 23:49 test 30.1.2023
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 30.01.2024 23:48 test 30.1.2023
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 30.01.2024 15:38 Diplomový seminář duben 2024
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 29.01.2024 23:21 Výseldky testů Proseminář SZ po opravách 19.1.2024
detail KTF KDKU250 Studijní exkurze Mgr. Tereza Panošková Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 29.01.2024 19:36 Informace ke studijní exkurzi KDKU 250
detail FTVS PPLS117 Plavání I Mgr. Veronika Kramperová, Ph.D. Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800) 29.01.2024 11:42 Výsledky zápočtového testu / Plavání I / 29.1.2024
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 26.01.2024 16:51 Konzultační hodiny LS 2023/2024
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 25.01.2024 22:22 test 23.1.2024
detail FSV JSB537 Kvantitativní analýza dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 25.01.2024 22:21 test 23.1.2024
detail FTVS PPLS117 Plavání I Mgr. Veronika Kramperová, Ph.D. Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800) 25.01.2024 11:24 Výsledky zápočtového testu / Plavání I / 25.1.2024
detail FTVS PPLS117 Plavání I Mgr. Veronika Kramperová, Ph.D. Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800) 23.01.2024 15:32 Výsledky zápočtového testu / Plavání I / 23.1.2024
detail LFP   Mgr. Martina Buriánková Studijní oddělení (14-250) 22.01.2024 14:39 Hodnocení nemocnic studenty
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 22.01.2024 12:11 Odevzdávání dipl. prací na KOP v AR 2023/24
detail PF HPOP0024 Správní právo IV prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 20.01.2024 16:09 INFORMACE K OBSAHU ZADÁNÍ KLP V LS 2024
detail PF   JUDr. Ing. Martin Adamec, LL.M., Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 17.01.2024 11:25 Správní právo - Pokyny pro studující přihlášené na písemnou SZZK
detail PF   Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 16.01.2024 15:30 Pokyny pro studující k písemné části SZZK
detail PF   Bc. Kateřina Žáková Katedra ústavního práva (22-KUP) 16.01.2024 15:04 Ústavní právo - Pokyny pro studující přihlášené na písemnou SZZK
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 16.01.2024 09:57 Pokyny pro studující k písemné části SZZK
detail HTF LBIB19 Latina II. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.01.2024 17:47 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0162 Latina II. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.01.2024 17:47 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0163 Latina III. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.01.2024 17:46 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latina I. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.01.2024 17:45 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0164 Latina IV. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.01.2024 14:39 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny
detail FSV JSB537 Kvantitativní analýza dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 11.01.2024 22:09 Výsledky obou testů z analýzy dat (aktualizace 11.1.)
detail FSV JSB537 Kvantitativní analýza dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 10.01.2024 22:57 výsledky zkouškového testu z 9.1.
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 09.01.2024 22:12 výsledek testu 9.1.24
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.01.2024 20:40 Výsledky testů SZ Gn až 1.- 2 Kr, Iz, Jr
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 09.01.2024 14:30 Konzultační hodiny KMP
detail PF   JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 08.01.2024 17:14 TP I., TP III. - Celokatederní zápočtové testy
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 03.01.2024 18:56 výsledky zkouškového testu ze sociologie ze 2.1.
detail FSV JSB537 Kvantitativní analýza dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 03.01.2024 18:54 výsledky zkouškového testu ze 2.1.
detail PF   JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 23.12.2023 16:47 Zadání a řešení cvičné písemné SZZk z TP
detail MFF NLTM021 Vyčíslitelnost Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 22.12.2023 18:00 Předmět nevyučován
detail MFF NSWI037 Programování pro Windows II Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 22.12.2023 17:57 Předmět nevyučovám
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 21.12.2023 11:56 výsledky testů z předtermínů (19. a 20.12. 2023)
detail PF HPOP0043 Ústavní právo III doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Katedra ústavního práva (22-KUP) 16.12.2023 22:08 Zadání a vzorová řešení klauzurních prací z ústavního práva
detail PedF   doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 14.12.2023 10:53 text publikace M. Mužákové Odlišnost jako dar.
detail PF   prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 01.12.2023 15:33 Výsledky cvičné písemné 4. SZZK - Správní právo
detail PF   Bc. Tereza Šenoltová Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 01.12.2023 12:23 Nové zkouškové otázky pro předmět Obchodní právo II
detail FTVS PATL112 Atletika I PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500) 28.11.2023 14:31 přednáška 2 TZD skouku do dálky a do výšky
detail FTVS PATL122 Sportovní specializace 1 – atletika - sprinty, překážky PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500) 28.11.2023 14:29 Trénink překážek v AP a ZET
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.11.2023 23:12 Prosem. SZ - výsledky testů SZ - Gn, Mojžíš- Desatero
detail FSV   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 22.11.2023 11:10 test 1 výsledky-komplet
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Bc. Tereza Šenoltová Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 17.11.2023 17:25 KLP Obchodní právo 10. 11. 2023 – zadání a řešení, termíny nahlížení do klauzur
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.11.2023 17:46 Výsledky testů Prosem. SZ - 1. ročník - Gn
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 07.11.2023 10:39 Obhajoby DP
detail PF HPOP0012 Obchodní právo II doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 06.11.2023 16:01 Přednáška OP II - specifika obchodních závazků a ochrana slabší strany
detail PF   Eva Kučerová Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 06.11.2023 13:15 Termíny obhajob DP Katedry správního práva a správní vědy
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 17.10.2023 13:07 Termíny obhajob diplomových prací pro AR 2023/2024
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 04.10.2023 10:50 MEZINÁRODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - otázky
detail PF HPOP0012 Obchodní právo II doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 03.10.2023 16:40 Přednáška OP II - úvod (prezentace)
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 03.10.2023 13:20 Termíny odevzdávání diplomových prací - KMP - ak. rok 2023/24
detail PF HP1322 Evropské právo I Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 03.10.2023 08:20 Rozpis přednášek ZS EP I.
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 03.10.2023 08:18 Pravidla KZ KEP
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 02.10.2023 10:23 MEZINÁRODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKA - Otázky
detail 2.LF DA0105439 Pathology Petra Poděbradská Ústav patologie a molekulární medicíny (13-321) 29.09.2023 12:56 Sylabus 2023-2024
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 26.09.2023 13:18 Zadání a řešení KLP ze dne 12. 9. 2023 a informace k výsledkům
detail HTF L0586 Elementární hra na klávesové nástroje I. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF LPAS09 Liturgie a obřady (praktický nácvik) II. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0443 Liturgie a obřady CČSH (praktický nácvik) II. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0442 Liturgie a obřady CČSH (praktický nácvik) I. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:47 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0481 Liturgický zpěv III. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:47 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0437 Liturgický zpěv I. ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:46 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 07.09.2023 09:24 státnice z analýzy dat (05.9.2023)
detail MFF NDIN006 Pedagogická praxe z informatiky 1 Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 06.09.2023 22:48 Instrukce pro studenty
detail MFF NDIN007 Pedagogická praxe z informatiky 2 Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 06.09.2023 22:48 Instrukce pro studenty
detail PF HS1006 Obchodní právo - obhajoba diplomové práce Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 30.06.2023 09:18 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - 2023/2024
detail FTVS PSPH621K Sportovní hry I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 26.06.2023 09:06 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail FTVS PSPH621 Sportovní hry I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 26.06.2023 09:05 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail PF   Michaela Špačková Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) 17.04.2023 10:29 KH prof. Karfíkové
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 30.03.2023 14:26 SZZK - vymezení otázek SZZK 4. část 2022-2023
detail PF HPOP0103 Diplomový seminář II – Mezinárodní právo JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 21.03.2023 21:46 Specifika psaní diplomových prací v oboru Mezinárodní právo veřejné
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 14.02.2023 10:59 státnice z analýzy dat (8.2.2023)
detail MFF NDIN008 Pedagogická praxe z informatiky 3 Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 01.02.2023 09:24 Instrukce pro studenty
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 31.01.2023 11:35 státnice z analýzy dat (17.1.2023)
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 09.09.2022 11:15 státnice z analýzy dat (6.9.2022)
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 07.06.2022 23:49 státnice z analýzy dat 1.6.2022
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 17.03.2022 12:34 státnice z analýzy dat (15.3.2022)
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 10.02.2022 21:04 státnice z analýzy dat (2.2.2022)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.02.2022 17:17 Pravidla pro případnou distanční výuku v LS 2021/2022
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 01.02.2022 16:34 státnice z analýzy dat (25.1.2022)
detail LFP EA0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Urologická klinika (14-420) 21.09.2021 13:35 Important information Urology - credit, exam 2021_2022
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 01.02.2021 20:35 Státnice analýza dat (26.1.2021)
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.10.2020 17:59 Základní vymezení otázek státní zkoušky z obchodního práva (3. část SZK)
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN (11-00870) 29.09.2020 22:37 Personal protective equipment for students
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN (11-00870) 29.09.2020 21:40 Osobní ochranné pomůcky pro studenty
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Sportovní specializace II - atletika - sprinty /TR/ doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 Němčina. FOJK. Blended learning 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Jazykové centrum - němčina (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Úvod do biblických studií ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Počet nalezených lístků: 140
legenda
  • Kliknutím na Titulek lístku nebo na ikonku Detail se zobrazí detailní informace o lístku.
  • Doposud nepřečtěné lístky (nebo lístky, které byly nově aktualizovány) mají titulek lístku tučně zvýrazněný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK