NástěnkaNástěnka(verze: 240)
Hledání lístků
  
seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněPředmět seřadit sestupněseřadit vzestupněRozvrhový lístek seřadit sestupněseřadit vzestupněOsoba seřadit sestupněseřadit vzestupněKatedra seřadit sestupněseřadit vzestupněAktualizace Titulek
detail FTVS PATL112 Atletika I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 19.01.2022 15:46 Hodnocení Přípravy na rozcvičení Atletika I (PATL112) PS ZS 21-22 (revize)
detail KTF KDKU315 Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury 19.-21. století 1 PhDr. Mgr. Kateřina Rathouská Štroblová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 19.01.2022 13:56 test
detail FF   doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Ústav etnologie (21-UETN) 19.01.2022 09:50 Konzultace
detail FHS   doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Katedra historických věd (24-KHV) 19.01.2022 09:49 Konzultace
detail PedF   PaedDr. Eva Marádová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 18.01.2022 19:12 Konzutační hodiny
detail KTF KDKU001 Úvod do dějin umění doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 18.01.2022 16:48 Výsledky testu z Úvodu do DU z 18.1.2022
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 18.01.2022 14:04 Rozpis služeb asistentů KTV 24.-28.1.2022
detail PF   Michaela Špačková Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) 18.01.2022 14:02 dodatečné termíny z FP II.
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 18.01.2022 08:56 Zrušení úředních hodin sekretariátu 17. a 18.1.2022
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.01.2022 19:58 Výsledky testů Proseminář SZ - 1. ročník kombinované studium - po 1. termínu 13.1.2022
detail MFF NJAZ040 Ruský jazyk pro začátečníky II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 17.01.2022 17:14 rozvrh LS 2022
detail MFF NJAZ084 Německý jazyk pro velmi pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 17.01.2022 17:12 rozvrh LS 2022
detail MFF NJAZ054 Německý jazyk pro pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 17.01.2022 17:11 rozvrh LS 2022
detail MFF NJAZ082 Německý jazyk pro středně pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 17.01.2022 17:10 rozvrh LS 2022
detail MFF NJAZ052 Německý jazyk pro mírně pokročilé II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 17.01.2022 17:09 rozvrh LS 2022
detail MFF NJAZ050 Německý jazyk pro začátečníky II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 17.01.2022 17:08 rozvrh LS 2022
detail FTVS PATL112K Atletika I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 17.01.2022 14:54 test ze dne 17.1.2022
detail FTVS PATL113 Atletika II Mgr. Dominika Krupková Atletika (51-600100) 17.01.2022 12:38 Výsledky testu Atletika II 13.1.2022
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.01.2022 00:13 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - celkové po 1. opr. termínu 13.1.22 - prezenční
detail KTF KHIS036 Pomocné vědy historické středověku 1 (paleografie a chronologie) prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) 14.01.2022 14:32 zápočet
detail FTVS PKIN226 Historie tělesné kultury doc. PhDr. František Kolář, CSc. Kinantropologie (51-400100) 14.01.2022 11:45 Historie tělesné kultury - výsledky testu z 13.1.2022
detail 1.LF B00410 Interna - nefrologie doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN (11-00511) 14.01.2022 09:46 Rozvrh pro 5. ročník od 17.1.2022
detail FTVS PATL112K Atletika I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 13.01.2022 17:34 Výsledky testu Atletika I (PATL112 KS) ze dne 13. 1. 2022
detail FTVS PKIN226 Historie tělesné kultury 21aPKIN226p1 doc. PhDr. František Kolář, CSc. Kinantropologie (51-400100) 12.01.2022 17:06 Historie tělesné kultury - výsledky testu z 11. a 12. 1. 2022
detail PF HP0016 Diplomový seminář I. z tematického okruhu evropské právo Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 12.01.2022 16:28 termín diplomového semináře letního semestru AR 21-22
detail FTVS PATL112 Atletika I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.01.2022 21:33 Výsledky testu PATL 112 (Atletika I) ze dne 11. 1. 2022
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 11.01.2022 18:53 test 11.1.2022
detail HTF L0321 Základy romistiky I. Mgr. Hana Syslová HTF - Katedra učitelství (28-08) 11.01.2022 16:16 Test 18. 1. 1922, L204 ve 13.00, 3. termín - POSLEDNÍ
detail PF HP0282 Občanské právo procesní II 21aHP0282p1 prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 11.01.2022 11:38 Prezentace k přednáškám
detail FTVS PATL113 Atletika II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 11.01.2022 08:12 Výsledky testu Atletika II 6.1.2022
detail MFF   Christopher Donald Good, BA Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 10.01.2022 14:57 Consultation hours (appointment only) in-person or online
detail FF AHSV01074 PVP 1 Šlechta a šlechtická sídla v raném novověku a v době moderní PhDr. Filip Binder Ústav českých dějin (21-UCD) 07.01.2022 20:06 Prezentace XIII (4. 1. 2022)
detail FF AHSV01074 PVP 1 Šlechta a šlechtická sídla v raném novověku a v době moderní 21aAHSV01074p1 PhDr. Filip Binder Ústav českých dějin (21-UCD) 07.01.2022 20:00 Prezentace XII (21. 12.)
detail FTVS PPPD189N Teorie a aplikace motorického učení PhDr. Radka Peřinová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 07.01.2022 06:10 konzultace ve zkouškovém období
detail FTVS PPPD212 Didaktika sportu PhDr. Radka Peřinová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 07.01.2022 06:09 konzultace ve zkouškovém období
detail FHS   Mgr. Kateřina Jirsová Program SHV (24-SBS) 06.01.2022 17:19 Atestace kurzů doc. Šalandy
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 06.01.2022 13:00 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail KTF   PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 06.01.2022 08:07 konzultační hodiny
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 05.01.2022 19:44 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 05.01.2022 19:44 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail FTVS PKIN226 Historie tělesné kultury doc. PhDr. František Kolář, CSc. Kinantropologie (51-400100) 05.01.2022 13:21 Historie tělesné kultury - výsledky testu z 3.1.2022
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.01.2022 19:23 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - Testy Gn, Mojžíš/Desatero,Jz,Ssd,Rt,1-2S a term
detail PF HP0701 Správní právo I JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 04.01.2022 18:38 Zápočet SP I. - JUDr. P. Svoboda
detail FTVS PATL112 Atletika I PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 04.01.2022 16:53 Atletika I, přednáška 4.1.2022
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 04.01.2022 14:35 test 4.1.2022
detail HTF L0164 Latina IV. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.01.2022 14:11 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny
detail HTF L0163 Latina III. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.01.2022 14:09 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF LBIB19 Latina II. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.01.2022 14:08 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0162 Latina II. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.01.2022 14:07 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latina I. Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.01.2022 14:06 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 04.01.2022 13:06 Termíny odevzdávání dipl. prací na KOP - akad. rok 2021/22
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 03.01.2022 17:57 konzultační hodiny zkouškové období leden, únor 2022
detail PF HP0292 Obchodní právo II Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 03.01.2022 10:39 Zpráva k zápočtům za zimní semestr
detail 1.LF B00410 Interna - nefrologie doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN (11-00511) 02.01.2022 22:41 Rozvrh od 3.1.
detail PF HP0261 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.12.2021 09:20 Celokatederní zápočtové testy - náhradní možnost získání zápočtu v ZS 21/22
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 22.12.2021 09:42 test 21.12.2021
detail PF HP0015 Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 22.12.2021 09:10 Dipomový seminář KMP
detail HTF L0088 Sociologie PhDr. Václav Cimbál, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.12.2021 09:05 Sociologie - skupiny, stratifikace, exkluze, deviace
detail PedF   doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 21.12.2021 19:14 Konzultační hodiny
detail PF HPOP0031 Trestní právo I JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 21.12.2021 16:44 Trestní právo I. - Přednáška dne 22. 12. 2022
detail PF HP0261 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 21.12.2021 13:45 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obchodního práva - obor MPS - zimní ZK období 21/22
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 21.12.2021 12:06 Erasmus+ studijní pobyty
detail PF HP0292 Obchodní právo II Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 21.12.2021 09:52 KH pedagogů Katedry Obchp - obor obchodní právo - Zimní ZK období 21/22
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 20.12.2021 17:40 test předtermín 14.12.2021
detail HTF L0088 Sociologie PhDr. Václav Cimbál, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2021 22:24 Prezentace "Sociologie - socializace, masová kultura"
detail PF HV3629 Nesporná řízení v právní praxi a teorii prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 16.12.2021 15:17 Prezentace k přednáškám
detail PF HP1821 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 15.12.2021 16:21 Prezentace dr. Široké - Zdravotnická dokumentace
detail PF HP1821 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 15.12.2021 16:20 Prezentace dr. Široké - Zdravotnická dokumentace
detail FF AHSV01074 PVP 1 Šlechta a šlechtická sídla v raném novověku a v době moderní 21aAHSV01074p1 PhDr. Filip Binder Ústav českých dějin (21-UCD) 14.12.2021 22:10 Prezentace IX (30. 11.)
detail FTVS PATL112 Atletika I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 14.12.2021 12:42 Přednáška - míček+koule
detail PF   doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 13.12.2021 08:47 Spoluvlastnictví - pluralitní modality - I. část
detail MFF NDIN008 Pedagogická praxe z informatiky 3 Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 09.12.2021 15:17 Pedagogická praxe z informatiky
detail MFF NDIN007 Pedagogická praxe z informatiky 2 Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 09.12.2021 15:17 Pedagogická praxe z informatiky
detail PF HP1821 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 08.12.2021 15:11 Prezentace doc. Sovové - Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře
detail PF HP0006 Diplomový seminář I. z tematického okruhu trestní právo Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 07.12.2021 09:49 Diplomový seminář - informace
detail PF HPOP0031 Trestní právo I JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 06.12.2021 11:24 Trestní právo I. - Přednáška dne 8. 12. 2021
detail PF HP0763 Trestní právo III JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 06.12.2021 11:09 Trestní právo III. - Přednáška dne 7. 12. 2021
detail HTF L0088 Sociologie PhDr. Václav Cimbál, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 05.12.2021 22:24 Prezentace "Sociologie - dějiny II., kultura I."
detail FTVS PATL113 Atletika II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 02.12.2021 17:55 Atletika II přednáška 2.12.2021
detail HTF L0504 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 02.12.2021 13:51 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - Testy Gn, Mojžíš/Desatero
detail PF HP0292 Obchodní právo II Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 02.12.2021 13:29 Termíny celokatedrálního zápočtového testu - náhradní způsob získání zápočtu
detail PF HP0261 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 02.12.2021 12:16 Informace k zápočtovým testům konaným v ZS 2021/2022
detail PF HP1821 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 01.12.2021 16:28 Prezentace doc. Sovové - Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků
detail PF HPOP0031 Trestní právo I JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 30.11.2021 18:54 Trestní právo I. - Přednáška dne 1. 12. 2021
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 30.11.2021 11:58 Informace k výsledkům KLP konané dne 12.11.2021 - aktualizace 30.11.2021
detail KTF KDKU032 Přehledné dějiny barokního umění 1 Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 29.11.2021 17:07 The Pelican History of Art, Hubala: Baroque and Rococo Art - ke stažení
detail PF HPOP0047 Evropské právo I JUDr. Michal Říha Katedra evropského práva (22-KEP) 28.11.2021 15:32 Přednáška Evropské právo I.
detail PF HP1821 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 26.11.2021 16:41 Prezentace dr. Široké - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 24.11.2021 15:20 Termíny odevzdávání DP na KMP
detail FF AHSV01074 PVP 1 Šlechta a šlechtická sídla v raném novověku a v době moderní 21aAHSV01074p1 PhDr. Filip Binder Ústav českých dějin (21-UCD) 23.11.2021 22:51 Prezentace VII (16. 11.)
detail FF AHSV01074 PVP 1 Šlechta a šlechtická sídla v raném novověku a v době moderní 21aAHSV01074p1 PhDr. Filip Binder Ústav českých dějin (21-UCD) 23.11.2021 22:46 Prezentace VI (9. 11.)
detail PF HPOP0031 Trestní právo I JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 23.11.2021 17:55 Trestní právo I. - Přednáška dne 24. 11. 2021
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová Zahraniční oddělení (24-RZS) 23.11.2021 15:47 Barrande Fellowship Programme (Francie)
detail HTF L0088 Sociologie PhDr. Václav Cimbál, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 21.11.2021 20:26 Prezentace "Sociologie - dějiny I."
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 21.11.2021 00:02 Nabídka zimních tělovýchovných kurzů 2022
detail PF HP1821 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 18.11.2021 23:24 Prezentace dr.Holčapka - Informovaný souhlas; teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnic
detail PF HS1012 Správní právo - obhajoba diplomové práce Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 16.11.2021 11:58 rozpis termínu obhajob v roce 2021 -2022
detail PF   doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. Katedra politologie a sociologie (22-KPS) 16.11.2021 10:03 Termíny diplomového semináře na katedře politologie a sociologie
detail PF HP1821 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 12.11.2021 17:42 Prezentace dr. Šolce - Profesní komory
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 10.11.2021 09:48 POZOR ZMĚNA - KONZULTAČNÍ HODINY ČLENŮ KATEDRY TP
detail PF   Bc. Tereza Šenoltová Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 09.11.2021 09:58 Termín 1. a 2. části SZZK na ÚPA
detail FTVS PATL112K Atletika I 21aPATL112Kx01 RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.11.2021 09:24 Prezentace Atletika I KS (PATL112 KS)
detail PF HPOP0047 Evropské právo I JUDr. Michal Říha Katedra evropského práva (22-KEP) 08.11.2021 11:56 ZMĚNA - přednáška Evropské právo I. 8. listopadu
detail HTF L0088 Sociologie PhDr. Václav Cimbál, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 07.11.2021 22:49 Prezentace "Sociologie - úvod"
detail PF HPOP0047 Evropské právo I JUDr. Michal Říha Katedra evropského práva (22-KEP) 07.11.2021 17:00 Přednáška Evropské právo I.
detail PF HOPV0187 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 07.11.2021 13:01 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Trestně právní odpovědnost ve zdravotnictví
detail FTVS PATL142N Výzkum ve sportovní specializaci - atletika PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 01.11.2021 14:10 Přednáška - Diagnostika silových schopností
detail PF HPOP0047 Evropské právo I JUDr. Michal Říha Katedra evropského práva (22-KEP) 01.11.2021 08:26 Přednáška Evropské právo I.
detail PF HOPV0187 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 28.10.2021 15:23 Prezentace doc. Šustka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HS1006 Obchodní právo - obhajoba diplomové práce Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 27.10.2021 10:14 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - 2021/2022
detail PF HPOP0047 Evropské právo I JUDr. Michal Říha Katedra evropského práva (22-KEP) 24.10.2021 16:04 Přednáška 25/10
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 23.10.2021 08:44 Konzultační hodiny doc. Morávka
detail PF HP1821 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 21.10.2021 16:05 Prezentace doc. Šustka - Zákon o zdravotních službách a nová legislativa ve zdravotnictví
detail PF HPOP0002 Občanské právo hmotné II 21aHPOP0002p1 doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Katedra občanského práva (22-KOP) 20.10.2021 12:08 Rodinné právo semináře pro studenty
detail FTVS PATL128C Athletic conditioning - winter course PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 20.10.2021 06:41 Basic information about the course
detail FTVS PATL128 Zimní kondiční kurz PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 18.10.2021 16:39 Informace ke kurzu PATL128
detail PF HP1821 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 16.10.2021 23:03 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Práva pacientů
detail FTVS PATL121C Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 13.10.2021 08:56 Strengthening1+Core
detail PF HPOP0031 Trestní právo I JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Katedra trestního práva (22-KTP) 13.10.2021 00:29 TP I. - Druhá přednáška
detail PF HOPV0187 Zdravotnické právo I Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 11.10.2021 17:37 Prezentace doc. Šustka - Úvod do studia zdravotnického práva
detail FTVS PATL130 Modelový kondiční trénink doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:33 program
detail FTVS PATL126K Kondiční atletika doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:33 program
detail FTVS PATL112 Atletika I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:32 program
detail FTVS PATL121C Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:32 program
detail FTVS PATL113K Atletika II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 Atetikal II program
detail FTVS PATL130K Modelový kondiční trénink doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL126 Kondiční atletika doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL121 Posilování PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL113 Atletika II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL120K Atletické základy Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:30 program
detail FTVS PATL120K Atletické základy Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:30 program
detail PF   Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 11.10.2021 13:20 SZZK - vymezení otázek SZZK 4. část 2021-2022
detail PF HPOP0002 Občanské právo hmotné II 21aHPOP0002p1 Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 06.10.2021 20:04 Prezentace přednášky doc. Hendrychové + dodatek k prednášce
detail FTVS PATL121C Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 06.10.2021 07:42 Introduction
detail FTVS PATL121 Posilování PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2021 22:21 Úvodní přednáška - Posilování
detail FTVS PATL121K Posilování PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2021 11:22 program
detail FTVS PATL112K Atletika I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2021 11:19 program
detail FTVS PATL128 Zimní kondiční kurz PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2021 10:50 Zimní kondiční kurz
detail FTVS PFYB100 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 04.10.2021 12:16 Podmínky splnění zápočtu a zkoušky, online realizace přednášek a elektronické studijní zd
detail PF   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 30.09.2021 21:00 Literatura ke státní rigorózní zkoušce pro rok 2021/22
detail PF   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 30.09.2021 21:00 Literatura k doktorskému studiu pro rok 2021/22
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 23.09.2021 13:15 Diplomový seminář ke dni 2.12.2021
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 22.09.2021 18:41 Metody výuky - zimní semestr akademického roku 2021/2022
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 22.09.2021 14:36 Elearning zdravotnického práva
detail PF   Blanka Smutná Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 22.09.2021 13:30 Termíny odevzdávání DP na KMP
detail PF HP0805 Správní právo IV. Eva Preclíková Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 22.09.2021 12:33 Výsledky KLP ze dne 18.6.2021 a nahlížení do prací
detail LFP EA0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Urologická klinika (14-420) 21.09.2021 13:35 Important information Urology - credit, exam 2021_2022
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 20.09.2021 13:58 Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v ZS 2021/2022
detail FTVS PFYB100 Fyziologie člověka Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 17.09.2021 10:55 Pro studenty, kteří nesplnili předmět PFYB100 v r. 2020/21, resp. 2019/20
detail 1.LF B01169 Interna - klinika 2 Bc. Lenka Valešová III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530) 10.09.2021 12:31 Semináře Interna klinika 2 2021-2022
detail 1.LF B01157 Interní propedeutika Bc. Lenka Valešová III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530) 10.09.2021 11:57 Přednášky z INTERNÍ PROPEDEUTIKY 2021-2022
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 14.06.2021 11:26 státnice z analýzy dat 2.6.2021
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 04.03.2021 12:00 státnice z analýzy dat 26.2.2021
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 05.02.2021 10:38 Distanční výuka – letním semestru 2020/2021
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 01.02.2021 20:35 Státnice analýza dat (26.1.2021)
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.10.2020 17:59 Základní vymezení otázek státní zkoušky z obchodního práva (3. část SZK)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 05.10.2020 16:15 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 6. 10. a 13.10.2020
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (11-00870) 29.09.2020 22:37 Personal protective equipment for students
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (11-00870) 29.09.2020 21:40 Osobní ochranné pomůcky pro studenty
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 26.09.2020 14:58 Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 25.09.2020 21:22 Státnice analýza dat (22.9.2020)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 16.07.2020 13:22 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu Pracovní právo I.
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.07.2020 21:05 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu společného základu Pracovní právo I.
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.07.2020 08:16 Dodatečný zkouškový termín z PP II. a PSZ II. dne 17.7.
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 30.04.2020 17:57 Pauknerová přednáška 28.4.2020
detail PF HD326 Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodní práva soukromé a práva mezinárodního obchodu prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.04.2020 09:05 Pauknerová přednáška II 29.4.2020
detail PF HD326 Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodní práva soukromé a práva mezinárodního obchodu prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.04.2020 08:59 Pauknerová přednáška I 29.4.2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 15.04.2020 21:57 Kontrola studia předmětů garantovaných katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpe
detail PF   Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 09.04.2020 14:06 Katedra Obchodního práva - Způsoby kontroly studia - PVP a VP (distanční výuka)
detail HTF L0075 Pokročilá krizová intervence Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:03 sylabus kurzu se základními informacemi
detail PF HS1014 Právo životního prostředí - obhajoba diplomové práce Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 07.01.2020 14:00 Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací
detail HTF L0012 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 11:20 tmsp_ navratil
detail HTF L0055 Etika sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:34 podkladové materiály
detail MFF NOFY077 Úvod do Linuxu Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail HTF L0091 Vývojová psychologie PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail HTF L0086 Úvod do sociální a charitativní práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2019 10:32 hodina 2 / přednáška
detail HTF LPSY93 Pokročilá terénní sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Pokročilá terénní sociální práce Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail HTF LPSY75 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail HTF LPSY90 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Interna - SRZk Bc. Hana Keharová I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Interna - SRZk Bc. Hana Keharová I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Sportovní specializace II - atletika - sprinty /TR/ doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 Němčina. FOJK. Blended learning 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Jazykové centrum - němčina (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Úvod do biblických studií ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Počet nalezených lístků: 199
legenda
  • Kliknutím na Titulek lístku nebo na ikonku Detail se zobrazí detailní informace o lístku.
  • Doposud nepřečtěné lístky (nebo lístky, které byly nově aktualizovány) mají titulek lístku tučně zvýrazněný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK