Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Bc. Adam Růžička
Příjmení: Růžička
Jméno: Adam
Číslo osoby (UKČO): 60211229
PSČ: 14900
E-mail: ruzickadm@gmail.com
   
Druh studia: bakalářské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Fyzika se zaměřením na vzdělávání (B0114A110001)
Studijní obor: Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Rok přijetí: 2020
Studijní stav:absolvoval (2022/2023)
Studentské práce:Železnice ve výuce fyziky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK