Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Bc. Markéta Pavlíková
Příjmení: Pavlíková
Jméno: Markéta
Číslo osoby (UKČO): 96815730
Rodné příjmení: Pavlíková
E-mail: pavlima5@natur.cuni.cz
   
Druh studia: bakalářské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Bioinformatika (B0688A140003)
Studijní obor: Bioinformatika
Ročník:3
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Studijní stav:absolvoval (2022/2023)
Studentské práce:Bonding and non-bonding interaction potentials for simulations of coarse-grained protein models
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK