- Editace práce
Student může ke své práci přidávat anotace v českém a anglickém jazyce, přílohy k práci, procházet a mazat přiložené soubory.
1455.png
Přidávání souborů je závislé na nastavení parametrů evidkp, evidkp_anotace a vkladani_pdf, které jsou zadávány aplikaci Správa SIS/Konfigurace. Defaultní hodnota těchto parametrů je false.
 1. Editace práce - možnost měnit jazyk práce a následující textové hodnoty:
  • Klíčová slova - klíčová slova, dle nichž je možno práci vyhledat
  • Klíčová slova anglicky - totéž v angličtině
  • Anotace (někdy též Upoutávka) - informativní text, jehož účelem je zaujmout možného zájemce o práci. Není součástí žádných oficiálních dokumentů.
  • Anotace anglicky - totéž jako anotace, ale v anglickém jazyce
   • V těchto textových polích je možno použít i aktivní odkazy - např.: http://www.erudio.cz/doc/?apl=dipl_st
 2. Nahrané soubory k práci - možnost přiložení následujících souborů libovolného formátu:
  • řešení práce
  • příloha k práci
  • anotace
  • anotace anglicky
  • pomocí ikony 2393.png se soubor zobrazí
  • pomocí ikony 2204.png se soubor vymaže
  • Akce Přidat soubor - otvírá dialog přidání souboru
   • Typ souboru - výběr z výše popsaných typů souborů
    každý typ souboru může být přidán právě jednou
   • Soubor - dialog pro přidání souborů pomocí ikon 2419.png2420.png
   • Kliknutím na tlačítko Uložit se vybraný soubor uloží