- Detail
Detail vybrané práce obsahuje základní údaje o vybrané práci - viz následující obrázek
1439.png
V závislosti na roli, se kterou jste přihlášeni, se mění akce, kterou máte k dispozici i rozsah zobrazovaných údajů.
Rozdíly dle způsobu přihlášení:
 • anonym - pouze prohlížení zadání bez možnosti akcí
 • uživatel - prohlížení včetně studentovy anotace bez možnosti akcí
 • student - liší se dle řešitele práce:
  • práce řešitele nemá, nebo není potvrzený - student se může k práci přihlásit, zobrazuje se mu zadání
  • k práci je přihlášený student, ale není potvrzený - studentovo jméno je zobrazeno šedou kurzívou, student se může od práce odhlásit, zobrazuje se mu zadání
  • k práci je přihlášený student, je i potvrzený - studentovo jméno je zobrazeno modře, je zde údaj o potvrzení zadání práce, zobrazují se kompletní údaje o práci
   student má právo Editace práce.
Nově se název práce zobrazuje i v titulku stánky. Je potom možno využít historii prohlížeče a k zadání práce se v přihlášení anonym vrátit.