- Role, její změny a význam
Role je skupina práv opravňující uživatele používat jednotlivé moduly a pracovat s nimi.
Rozlišujeme role pro studenty a uživatele:
  • Student - výběr role dle konkrétního studia a fakulty - může být proveden volbou Jiná role z hlavního menu a poté výběrem konkrétního uživatele a fakulty, nebo pomocí šipek zobrazených pod jménem uživatele - viz následující obrázky:
 Výběr z přidělených rolí
Výběr z přidělených rolí

 Výběr z fakult
Výběr z fakult
Fakultu lze měnit i v rámci běhu konkrétních modulů.
  • Uživatel - učitel, tajemník, správce, administrátor ...
    - je definován povolený rozsah práce jednak z hlediska možnosti prohlížet/upravovat, tak i co do rozsahu úrovně: učitel/ústav/sekce/fakulta.
Přidělovat role může pouze administrátor fakulty. Role, které ve svojí definici mají zaškrtnutu možnost "pro učitele" nebo "pro všechny uživatele", je možno přidělit též v EXE aplikacích Student, Tajemník a Parametry, pokud má uživatel právo přidělovat webové role učitelům.
Každý uživatel SIS může mít více různých rolí. Výběr a přepínání mezi nimi je ukázáno na obrázku "Výběr z přidělených rolí".

Uživatel si může nejčastěji používanou roli nastavit jako defaultní roli.
  1. vybere si roli z nabídky rolí
  2. volba nastaveni defaultní role: "Vždy začínat s nyní vybranou rolí"
  3. potvrdit tlačítkem "Vybrat"
Při příštím přihlášení bude mít defaultní roli rovnou nastavenou.