- Návod k používání SIS
Studijní informační systém – dále jen SIS je určen zaměstnancům a studentům vysokých škol a dále pak zájemcům o studium na těchto školách. V závislosti na postavení uživatele vzhledem k dané škole jsou jednotlivým uživatelům přiřazena práva. Více viz Role, její změny a význam