- Neučitelé (zaměstnanci)
Menu se nabízí při zapnutém konfiguračním parametru zobrazit_neucitele.
V menu Neučitelé(Zaměstnanci) vyhledáte adresář ostatních zaměstnanců, kteří nejsou učitelem. Kliknutím na jeho jméno se vypíše ta část jeho adresáře, kterou máte právo prohlížet, v menu Soubory.