- Stáhni zkomprimované
Zaškrtnutím příslušných souborů a adresářů v pravé části okna a kliknutím na tlačítko Stáhni zkomprimované v adresářové struktuře se otevře dialog umožňující stažení vybraných dat ve formátu zip. Výsledný soubor bude uložen do adresáře nastaveného ve vašem prohlížeči pro úložiště stažených souborů.
Stahovat je možno pouze soubory, na které máte právo.