- Promoce
Modul Promoce je určen pro všechny uživatele SIS včetně anonymních.
V závislosti na typu přihlášení, konfiguračním nastavení modulu a na roli uživatele má modul tyto funkcionality:
 • Anonymní uživatel
 • Student
  • Rozvrh promocí
  • Termín promoce - prohlížení termínu vlastní promoce včetně seznamu zúčastněných osob
  • Termín imatrikulace - prohlížení termínu vlastní imatrikulace včetně seznamu zúčastněných osob
 • Uživatel
  • Rozvrh promocí - může prohlížet každý zalogovaný uživatel, v závislosti na síle přidělené role jsou umožněny další akce:
  • Přiřazování účastníků k termínům promocí - přiřazování a odebírání vybraných osob coby (hlavních) děkanů a promotorů na základě práva 'bind' >=4 nebo 'admin_others' a přihlašování a odhlašování rektorů na základě práva 'admin_others' pro danou místnost
  • Přihlašování rektorů k termínům promocí - právo přidělované pouze rektorátním administrátorem umožňující rektorům a děkanům přihlásit se k promoci
  • Promoční skupiny - na základě přesně daného algoritmu je možno vypočíst, kolik promočních skupin jednotlivé fakulty na své akce potřebují. Přehled takto vytvořených promočních skupin je potom k nahlédnutí a nelze pro daný akademický rok, fakultu a akci zarezervovat více termínů, než udává uvedený seznam.
  • Limitní kapacity místností - stanovení, editace a odstranění limitů promoční místnosti (min. a max. počtu studentů) pro daný akademický rok a typ akce na základě práva 'admin_others' pro danou místnost
  • Nastavení termínů - nastavení časově variabilní konfigurace termínů promocí/imatrikulací a promocí U3V pro danou místnost na základě práva 'admin_others'
  • Zadávání rezervací - rezervace jednotlivých termínů pro plánované akce - v závislosti na nastavení konfigurace v rámci akademického roku je možno v rozvrhu promocí jednotlivé akce rezervovat, potvrzovat či rušit